Μελέτη Περιβάλλοντος (Δ΄ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Kεφάλαιο 5. Eνημερωνόμαστε με πολλούς τρόπους
- Αριάδνη, τελικά θα πάμε αύριο εκδρομή με το σχολείο! Στην εφημερίδα γράφει πως ο καιρός θα είναι καλός.
- Ξέχασέ το! Μόλις ακούσαμε στις ειδήσεις ότι ο καιρός άλλαξε και θα χαλάσει από αύριο.
Εμείς τι νομίζουμε; Θα πάνε τα παιδιά αύριο εκδρομή; Γιατί;
Όταν θέλουμε να ενημερωθούμε για ένα θέμα, ποιο μέσο ενημέρωσης προτιμούμε συνήθως; Για ποιους λόγους;
Συζητούμε στην ομάδα μας και επιλέγουμε από την επικαιρότητα ένα θέμα που μας ενδιαφέρει και θα θέλαμε να ενημερωθούμε γι' αυτό. Το γράφουμε στο κέντρο του σχήματος.
Διαβάζουμε και συζητούμε αυτά που υπο­στηρίζουν τα παιδιά. Σημειώνουμε δί­πλα σε κάθε πρόταση Σ αν συμφωνούμε με όσα λένε ή Δ αν διαφωνούμε, και εξη­γού­με για ποιους λόγους.
Πώς μπορούμε να ενημερωνόμαστε πο-
λύπλευρα για το θέμα που μας ενδια­φέρει;
Γράφουμε κι εμείς τις δικές μας
προ­τάσεις και σχολιάζουμε όσα λέει η
Αριά­δνη.
Επιλέγουμε τρία Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και καταγράφουμε από τις ειδήσεις μίας ημέρας κάποιες που αφορούν κι εμάς τα παιδιά (για παράδειγμα, μια είδηση για ένα γεγονός που συνέβη στη γειτονιά μας ή στον τόπο μας).
Εικόνα Ήταν, κατά την άποψή μας, ο τρόπος παρουσίασης κατάλληλος;
Εικόνα Θα μπορούσαμε την ίδια είδηση να την πούμε ή να τη γράψουμε με πιο απλό τρόπο;

Συζητούμε τις παρατηρήσεις μας και, αν θέλουμε, γράφουμε ένα γράμμα ή στέλνουμε ένα μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) σε κάποιο Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας με τις προτάσεις μας για ενημέρωση που θα αφορά μόνο εμάς τα παιδιά. Δραστηριότητα Html