Μελέτη Περιβάλλοντος (Δ΄ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Kεφάλαιο 5. Πολλά επαγγέλματα, ένα προϊόν
Πώς παράγεται ένα προϊόν; Ποιοι εργάζονται μέχρι να πάρει την τελική του μορφή και να φτάσει σε εμάς;
Εικόνα
A. Παρατηρούμε τον παρακάτω πίνακα και τις φωτογραφίες και περιγράφουμε το «ταξίδι» της καρέκλας, από τότε που ήταν κορμός δέντρου μέχρι να φτάσει σε μας. Συζητούμε για τα επαγγέλματα που συνεργάστηκαν και προσθέτουμε και άλλα.
B. Φτιάχνουμε κι εμείς έναν παρόμοιο πίνακα για όποιο προϊόν θέλουμε και περιγράφουμε το «ταξίδι» του. Άσκηση Flash Applet
  δάσος           χώρος                    μηχανήματα            τελικό
                    επεξεργασίας            εργαλεία                  προϊόν
                    και κατασκευής        υλικά


κορμός         εργοστάσιο                κορδέλα                   καρέκλα
δέντρου                                            πριόνι
                                                           πρόκες
                                                           κόλλα
                                                           χρώμα κ.λ.π.
Επαγγέλματα: ξυλοκόπος, μεταφορέας, σχεδιαστής επίπλων, επιπλοποιός, πωλητής,
.................................................................................................
A. Διαβάζουμε τις παρακάτω λέ­ξεις και διηγούμαστε πώς μπορεί να γινόταν παλιό­τερα από ένα νοικοκυριό μια κουβέρτα: πρό­βατο - μαλλί- ψαλίδι- βο­σκός- ρόκα - αδράχτι - νήμα - βαφή- αργαλειός - υφάντρια - κου­βέρτα.
B. Ποιες λέξεις θα προσθέταμε ή θα αφαιρούσαμε, αν θέλαμε να πε­ρι­γράψουμε πώς γίνεται σή­μερα μια κουβέρτα;
A. Γράφουμε προτάσεις που μπορούμε να φτιάξουμε παρατηρώντας την εικόνα και ακολουθώντας τα βέλη. Θα μας βοηθή­σουν και οι λέξεις: γεωργός, καλλιέ­ργεια, μετα­φορές, εργοστάσιο, παρα­γω­γή προϊ­ό­­­ν­­των, επιστήμονας, εργά­της-υπάλ­­ληλος, μισθός, διαφή­μιση, αγο­ρά προϊό­­ντων.

B. Καταγράφουμε ποιοι επαγ­γελματίες εργάζονται, για να μπο­ρούμε εμείς να αγο­ρά­ζου­με το προϊόν που παρά­γε­ται από το βαμβάκι (πα­ν­τε­λό­νι).

Γ. Χωρίζουμε τα επαγγέλματα αυτά σε αγρο­τικά, βιομηχανικά και σε αυτά που πα­ρέχουν υπηρεσίες.
Όλοι οι επαγγελματίες αμείβονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν ή κερδίζουν χρήματα για τα προϊόντα που παράγουν ή αγοράζουν από άλλους και τα ξαναπουλούν. Τα χρήματα αυτά, ή ένα μέρος τους, τα ξαναδίνουν για να πληρώσουν διάφορα προϊόντα που τους χρειάζονται ή για υπηρεσίες που τους παρέχουν άλλοι επαγγελματίες. Έτσι τα χρήματα αλλάζουν χέρια συνεχώς. Τα χρήματα που κερδίζουμε με την εργασία μας τα ονομάζουμε έσοδα και εκείνα που πληρώνουμε έξοδα.
Επιλέγουμε ένα από τα παρακάτω θέματα. Καταγράφουμε και ανακοινώνουμε στην τάξη.
ΕικόναΣυζητούμε με τους γονείς μας ή κάποιον άλλο μεγαλύτερο για το πόσα χρήματα πληρώνει στη διάρκεια ενός μήνα και για ποιους σκοπούς.
ΕικόναΦανταζόμαστε και γράφουμε στο σημειωματάριό μας μια μικρή ιστορία όπου ένα ποσό χρημάτων ( π.χ. ένα χαρτονόμισμα) περνά από διάφορους επαγγελματίες, μέχρι να καταλήξει και πάλι στα χέρια εκείνου που το πλήρωσε πρώτος.
ΕικόναΚαταγράφουμε τις τιμές στις οποίες πωλούνται:
   Εικόνα τρία βασικά είδη διατροφής (π.χ. γάλα, λαχανικά)
   Εικόνα δύο σχολικά είδη
   Εικόνα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια
ΕικόναΦανταζόμαστε ότι παίρνουμε ένα ποσό χρημάτων ως έπαθλο σε κάποιο διαγωνισμό. Σχεδιάζουμε πώς ακριβώς θα το αξιοποιήσουμε.
Βίντεο Βίντεο
Το «ταξίδι» ενός προϊόντος από την παραγωγή του μέχρι την κατανάλωση, δηλαδή μέχρι να φτάσει σε μας, είναι συνήθως πολύ μεγάλο. Σ' αυτό το ταξίδι, το προϊόν μπορεί να αλλάξει πολλές μορφές και στο τέλος να μη μοιάζει καθόλου με αυτό που ήταν στην αρχή. Πολλά είναι τα επαγγέλματα που συνεργάζονται γι' αυτό. Για παράδειγμα, για να γίνει το σιτάρι ψωμί, χρειάζονται ο γεωργός, ο γεωπόνος, ο μεταφορέας, ο εργάτης της αλευροβιομηχανίας, ο αρτοποιός κ.ά.
Οι άνθρωποι παράγουμε και καταναλώνουμε διάφορα προϊόντα, γι' αυτό και χρειαζόμαστε όλα τα επαγγέλματα.
Οι άνθρωποι είναι απαραίτητο να εργαζόμαστε................................................................... Για ποιους λόγους;
Τα επαγγέλματα που κάνουν οι άνθρωποι σε έναν τόπο έχουν σχέση με τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του. Οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και οι ψαράδες αξιοποιούν τον «πλούτο» της στεριάς και της θάλασσας και έτσι παράγουν βασικά προϊόντα …………..........................................................................................................Ποια προϊόντα;
Όλοι όσοι απασχολούνται στη βιομηχανία εργάζονται στα εργοστάσια για να κατασκευάσουν χρή- σιμα προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες (μαζική παραγωγή) ……………......................... Ποιοι επαγγελματίες;
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μας προσφέρουν υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν σχέση με την υγεία και την εκπαίδευσή μας, την οικονομία, τις τέχνες, το εμπόριο, τις κατασκευές ……………………………………............................ Ποια επαγγέλματα προσφέρουν υπηρεσίες; Η επιλογή του επαγγέλματος ή των επαγγελμάτων που θα κάνουμε στη ζωή μας είναι μια σημαντική απόφαση.
Όλα τα επαγγέλματα είναι χρήσιμα. Για να φτάσει ένα προϊόν σ' εμάς (π.χ. ένα ρούχο) ή για να μας προσφερθεί μια υπηρεσία (π.χ. ένας εμβολιασμός) θα πρέπει να έχουν εργαστεί και συνεργαστεί πολλοί και διαφορετικοί επαγγελματίες……………………………………............................ Για παράδειγμα… Άσκησεις Html
                                                                                                      Bασικό λεξιλόγιο
επάγγελμα-επαγγελματίας, προϊόν, γεωργός-γεωργία, κτηνοτρόφος-κτηνοτροφία, ψαράς-αλιεία, παραγωγός-παραγωγή, βιομηχανία, μαζική παραγωγή, εργοστάσιο, μηχάνημα, υπηρεσία, υγεία, εκπαίδευση, τουρισμός, τέχνες, εμπόριο