Μελέτη Περιβάλλοντος (Δ΄ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Kεφάλαιο 3. Bιομηχανία και επαγγέλματα
Παλιότερα οι άνθρωποι αγόραζαν το γάλα από τον παραγωγό, τον κτηνοτρόφο. Σήμερα αγοράζουμε γάλα σε κουτιά που φτιάχνονται στα εργοστάσια.
Πώς η βιομηχανία άλλαξε τη ζωή μας;
Ποια επαγγέλματα έχουν σχέση με αυτή;
Aναζητούμε στο λεξικό τι σημαίνουν οι λέξεις: εργοστάσιο και βιομηχανία.
Κάθε ομάδα συζητά ένα από τα παρακάτω θέματα:
Εικόνα
Γράφουμε σ' ένα φύλλο χαρτί ένα σύντομο κείμενο για το θέμα που συζητήσαμε και το βάζουμε μέσα στο κουτί.
Παίρνουμε από το κουτί τυχαία το κείμενο μιας άλλης ομάδας. Συζητούμε γι' αυτό, το σχολιάζουμε, το συμπληρώνουμε.
Ανακοινώνουμε στην τάξη.
Στη βιομηχανία
χρησιμοποιούνται οι γνώσεις που απέκτησαν οι άνθρωποι μετά από αιώνες έρευνας και ανάπτυξης της επιστήμης
Tα εργοστάσια, με τα μηχανήματα που διαθέτουν, μπορούν να παράγουν πολλά προϊόντα σε λίγο χρόνο. Για παρά­δειγμα, για να κα­τα­σκευα­στεί ένα αυτοκίνητο παλιό­τερα χρειάζονταν πολλοί μήνες, ενώ σήμερα παράγονται πολλά αυτοκίνητα σε λιγότερο χρόνο.

Υπερσύνδεσμος
Σήμερα, πολλοί επιστήμονες εργάζονται στα εργοστάσια.                                   Βίντεο Βίντεο Βίντεο
Παρατηρούμε τις εικόνες και διαβάζουμε τα κείμενα. Συζητούμε:

Α. Πώς ερμηνεύουμε ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται να αυξήσουν και να βελτιώσουν τη βιομηχανική παραγωγή; Ποιοι ωφελούνται από αυτό;
B. Ποιες ειδικότητες επιστημόνων και εργατών μπορεί να υπάρχουν σε ένα εργοστάσιο; Ποιοι μπορεί να συνεργάζονται για τη μεταφορά και τη διαφήμιση των προϊόντων;
Εικόνα Τι είδους εργοστάσια υπάρχουν στον τόπο μας;
ΕικόναΤι χρειάζεται για να υπάρχει κάποιο εργο­στά­σιο σε έναν τόπο;
ΕικόναZωγραφίζουμε προϊόντα που παράγονται σε εργοστάσια της χώρας μας.
Τι θα θέλαμε να ρωτήσουμε για τη βιομηχανία ή τα επαγγέλματα που έχουν σχέση μ' αυτή;
Στα εργοστάσια, με τη χρήση των μηχανημάτων παράγονται πολλά προϊόντα σε λίγο χρόνο. Για παράδειγμα, ένας ράφτης ήθελε σχεδόν μία βδομάδα για να φτιάξει ένα κοστούμι. Ένα εργοστάσιο ρούχων σήμερα μπορεί να παράγει και δέκα χιλιάδες κοστούμια την ημέρα! Έτσι, πολλοί άνθρωποι σε όλον τον κόσμο ικανοποιούν καλύτερα πολλές ανάγκες τους και έχουν στη διάθεσή τους αγαθά που παλιότερα ήταν δύσκολο ή και αδύνατο να αποκτήσουν. Oι πρώτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ήταν μεγάλοι όσο ένα δωμάτιο και πάρα πολύ ακριβοί. Σήμερα παράγονται από τα εργοστάσια μικρότεροι και φθηνότεροι υπολογιστές σε πολύ μεγάλο αριθμό και γι' αυτό είναι εύκολο να τους αποκτήσουμε. Επίσης, τα φάρμακα και τα εμβόλια που χρησιμοποιούμε παράγονται από τις φαρμακοβιομηχανίες.
Το εργοστάσιο είναι ένας τόπος όπου εργάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι, όπως, εργάτες ειδι­κευμένοι ή όχι, τεχνικοί, οδηγοί, μηχανικοί, ερευνητές και άλλοι.