Μελέτη Περιβάλλοντος (Δ΄ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Kεφάλαιο 8. Tο νερό, πολύτιμες σταγόνες
Γιατί, άραγε, οι άνθρωποι συγκεντρώ­νουν το νερό κατασκευάζοντας φράγματα;
Η κατασκευή του φράγματος του Μαραθώνα, 1928 Παρουσίαση Flash Applet
Εικόνα
Ποιος χρειάζεται το νερό; Εκφράζουμε τις απόψεις μας στην τάξη.
Εικόνα
Περιγράφουμε μια μέρα που είχαμε διακοπή νερού στο σπίτι μας. Ποια προβλήματα αντιμετωπίσαμε;
Εικόνα
Μελετώντας την υδρό­γειο σφαίρα εντοπίζουμε πού υπάρχει νερό σε ό­λη τη γη. Συζητούμε πού βρί­σκεται αλμυρό και πού γλυκό νερό. Με τη βοή­θεια του δασκά­λου μας δείχνουμε σε δύο ίδια δοχεία πόση είναι η συ­νο­λική ποσότητα του γλυκού νερού στη γη σε σχέση με το αλμυρό.
A. Πώς χρησιμοποιούμε το νερό; Χάρτης, απεικόνιση, Html, Imagine Applet
Στο σπίτι

Ποιος
Για ποιό σκοπό
Πόσο συχνά (πόσες φορές τη
μέρα ή τη βδομάδα)
Σε μια ολόκληρη πόλη                       Στην εξοχή

Ποιοι                                                        Ποιοι
Πού                                                          Για ποιό σκοπό
Για ποίο σκοπό                                      Διαφορές από εποχή
Πόσο συχνά                                           σε εποχή

B. Tι σημαίνει η φράση «σπατάλη του νερού;»
Συζητούμε πότε σπαταλάμε το νερό στο σπίτι, στην πόλη, στην εξοχή.
Με τη βοήθεια του δασκάλου μας μελετούμε και προτείνουμε τρόπους ώστε να σπαταλάμε λιγότερο νερό…
Εικόναστο μπάνιο, Εικόναστην κουζίνα, Εικόναστο πότισμα,
στο Εικόναπλύσιμο και στο καθάρισμα του σπιτιού, Εικόναστο σχολείο.
ΕικόναΣυζητούμε τις προτάσεις μας και εξετάζουμε ποιους απ' αυτούς τους τρόπους εφαρμόζουμε ήδη. Στο σπίτι, συζητούμε το θέμα με τους γονείς μας.
Το πόσιμο νερό στον τόπο μας, στη χώρα μας και σε άλλες χώρες.
Πού θα ψάξουμε; Ποιον θα ρωτήσουμε; Σχεδιάζουμε τα βήματά μας.Χάρτης, Flash  Applet
Το νερό είναι απαραίτητο σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Όπου υπάρχει ζωή, υπάρχει νερό και όπου υπάρχει νερό, μπορεί να υπάρξει ζωή. Οι άνθρωποι δε χρειάζονται νερό μόνο για να πίνουν αλλά και για διάφορες άλλες δραστηριότητες, όπως το πλύσιμο, το μαγείρεμα και το πότισμα. Το νερό χρησιμοποιείται ακόμη, σε μεγάλες ποσότητες, και σε πολλά εργοστάσια για την επεξεργασία των προϊόντων και τη λειτουργία των μηχανημάτων.
Επειδή ο πληθυσμός της γης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες αυξάνονται συνεχώς, χρησι­μοποιούμε όλο και περισσότερο γλυκό νερό. Mε τον τρόπο αυτό, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, το γλυκό νερό ρυπαίνεται (π.χ. όταν χρησιμοποιείται σε ένα εργοστάσιο) και μειώ­νεται σε σχέση με το αλμυρό. Έτσι, κάθε σταγόνα νερού μάς είναι πολύτιμη και γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνο όσο νερό μάς χρειάζεται και να μην το σπαταλάμε.

εκπαιδευτικό παιχνίδι εκπαιδευτικό παιχνίδι παρουσίαση