Μελέτη Περιβάλλοντος (Δ΄ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Kεφάλαιο 6. H ρύπανση του αέρα
Τι προβλήματα δημιουργεί η ρύπανση του αέρα; Video Clip (.flv)
"Προσέχω την Πόλη μου..χρησιμοποιώ τις Αστικές Συγκοινωνίες"- φυλλάδιο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, σκίτσο Σπ. Ορνεράκης
Παρατηρούμε την εικόνα και συζητούμε πώς ρυπαίνεται ο αέρας. Διερευνητική δραστηριότητα Html
Σχηματίζουμε τρεις ομάδες και ετοιμαζόμαστε να εργαστούμε έξω από την τάξη. Επιλέγουμε και πηγαίνουμε σε έναν κεντρικό δρόμο της περιοχής μας. Παίρνουμε μαζί μας τα απαραίτητα εργαλεία. Η ομάδα μας μελετά ένα από τα παρακάτω θέματα:
Εντοπίζουμε και καταγράφουμε ανθρώ­πινες δραστηριότητες που ρυπαίνουν τον αέρα στη γειτονιά μας και στον τόπο μας.
Ετοιμάζουμε τις ερωτήσεις μας και παίρνουμε συνέντευξη από κατοίκους του τόπου μας. Για παράδειγμα, μπορούμε να ρωτήσουμε:
• Πιστεύετε ότι είναι καθαρός ο αέρας που αναπνέουμε στην περιοχή μας;
• Αν υπάρχει ρύπανση του αέρα στην περιοχή μας, πού μπορεί να οφείλεται;
• Ποια προβλήματα δημιουργεί στον άνθρωπο, στα φυτά, στα ζώα η ρύπανση του αέρα;
Μελετούμε και καταγράφουμε στον παρακάτω πίνακα την κίνηση των τροχοφόρων σ' έναν κεντρικό δρόμο της περιοχής μας.
Όταν επιστρέψουμε στην τάξη, κάθε ομάδα παρουσιάζει το θέμα που μελέτησε. Συζητούμε και κάνουμε υποθέσεις για το αν και πόσο καθαρός είναι ο αέρας που αναπνέουμε στον τόπο μας. Αναζητούμε τις αιτίες.
Οι προτάσεις μας: Εικόνα Κάνουμε προτάσεις για να είναι πιο καθαρός ο αέρας που αναπνέουμε.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί προβλήματα στο περιβάλλον. Όταν ο αέρας ενός τόπου δεν είναι καθαρός, δημιουργούνται προβλήματα στους ανθρώπους, στα ζώα, στα φυτά αλλά και στα κτίρια. Για παρά­δει­γμα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να αναπνεύσουν καλά, αισθάνονται ζάλη και έχουν πονοκεφάλους. Επίσης μνημεία του πολιτισμού, όπως η Ακρόπολη, χρόνο με το χρόνο καταστρέφονται. Αυτό συμβαίνει, γιατί το νερό της βροχής, καθώς πέφτει, μεταφέρει μαζί του από την ατμό­σφαιρα ουσίες, με αποτέλεσμα να γίνεται βλαβερό για τα μάρμαρα.
A. Συζητούμε το παραπάνω κείμενο. Τι προβλήματα δημιουργεί η ρύπανση του αέρα στα έμβια και άβια στοιχεία ενός οικοσυστήματος;
B. Γνωρίζουμε περιοχές της πατρίδας μας που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης;
Η ρύπανση του αέρα είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αρκετές περιοχές, όχι μόνο της Ελ­λάδας αλλά και ολόκληρου του πλανήτη. Τέτοιες περιοχές είναι συνήθως αυτές των μεγάλων πό­λεων. Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων των ανθρώπων. Τη μεγα­λύτερη ρύπανση προκαλούν οι μηχανές των τροχοφόρων που χρησιμοποιούμε για να με­τακινηθούμε και η λειτουργία των εργοστασίων.
Επειδή η ατμοσφαιρική ρύπανση αυξάνεται συνεχώς, αναζητούμε λύσεις για το πρόβλημα αυτό. Μία από αυτές είναι να χρησιμοποιούμε για τις μετακινήσεις μας μεταφορικά μέσα που είναι «φιλικά στο περιβάλλον», που ρυπαίνουν δηλαδή λιγότερο ή καθόλου την ατμόσφαιρα. Τέτοια μέ­σα είναι το ποδήλατο αλλά και ορισμένα δημόσια μέσα συγκοινωνίας, όπως το τραμ και ο ηλε­κτρικός σιδηρόδρομος. Video Clip (.flv)