Μελέτη Περιβάλλοντος (Δ΄ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Kεφάλαιο 5. Eμείς και το περιβάλλον σήμερα
«Έχουμε κληρονομήσει έναν πλανήτη μοναδικής ομορφιάς. Είναι το δώρο που μας έκαναν τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια εξέλιξης. Πρέπει να φέρουμε ξανά στην επιφάνεια τα συναισθήματά μας για τη Γη και να αρχίσουμε πάλι να την τιμούμε σαν ζωντανό οργανισμό».
                                                                      Τζέημς Λόβελοκ, περιβαλλοντολόγος

Τι χρειάζονται στις μέρες μας επαγγέλματα όπως του περιβαλλοντολόγου;
Video Clip Youtube
Η εικόνα παρουσιάζει μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γη μας. Συζητούμε τα παρακάτω θέματα:
1) Πώς ρυπαίνεται ο αέρας; Τι προβλήματα δημιουργούνται στους ανθρώπους, στα φυτά και στα ζώα από τον αέρα που δεν είναι καθαρός; Πώς μπορεί αυτός ο αέρας να γίνει πιο καθαρός;
2) Τι προβλήματα δημιουργούν στο περιβάλλον τα απορρίμματα, δηλαδή τα σκουπίδια; Πώς μπορούμε να έχουμε λιγότερα απορρίμματα;
3) Από τι κινδυνεύουν τα δάση; Τι προβλήματα δημιουργούνται στο περιβάλλον όταν καταστρέφονται τα δάση; Πώς μπορούμε να τα προστατέψουμε;
4) Πόσο σημαντικό είναι το νερό για τη ζωή των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών; Πώς μπορούμε να κάνουμε οικονομία στο νερό;
5) Γιατί είναι απαραίτητο να έχουν οι πόλεις χώρους πράσινου; Πώς μπορούν να αποκτήσουν περισσότερο πράσινο;
6) Ποια ζώα κινδυνεύουν να εξαφανιστούν; Τι προβλήματα δημιουργούνται όταν εξαφανίζεται ένα είδος ζώου; Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μην εξαφανιστεί; Υπερσύνδεσμος Υπερσύνδεσμος