Μελέτη Περιβάλλοντος (Δ΄ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Kεφάλαιο 4. Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων.
O πολλαπλασιασμός των φυτών
Ο παππούς - η γιαγιά, ο μπαμπάς - η μαμά … εγώ. Συμβαίνει κάτι παρόμοιο στα φυτά; Πώς γεννιέται ένα φυτό;
                  Παίρνουμε ένα από τα φασόλια που τοποθετήσαμε στο νερό πριν από λίγες μέρες και το ανοίγουμε στη μέση με τη βοήθεια του δασκάλου μας. Το παρατηρούμε με μεγεθυντικό φακό. Ζωγραφίζουμε αυτά που παρατηρήσαμε.
A. Παρατηρούμε την εικόνα και διηγούμαστε την ιστορία ενός σπόρου.
B. Παρατηρούμε τα φασόλια που φυτέψαμε στην τάξη μας μερικές ημέρες πριν. Σε «ποια στιγμή της ιστορίας του σπόρου» βρίσκονται;
Βίντεο
Δραστηριότητα Flash Applet
Έχουμε στη διάθεσή μας ένα μεγάλο φυσικό λουλούδι, π.χ. ένα γαρίφαλο, και ένα μεγεθυντικό φακό.
ΕικόναΠαρατηρούμε στην εικόνα τα μέρη του άνθους και βρίσκουμε τα αντίστοιχα                          μέρη στο πραγματικό άνθος.
                         Εικόνα Ξεχωρίζουμε τα διάφορα μέρη τού πραγματικού άνθους.
                             μέρη στο πραγματικό άνθος.
                             Εικόνα Τα παρατηρούμε με το μεγεθυντικό φακό.
                             μέρη στο πραγματικό άνθος.
                          Εικόνα Τα κολλάμε σ' ένα χαρτί γράφοντας
                                     δίπλα τις ονομασίες τους και
                                       πόσα είναι από το καθένα.
                                         Ανακοινώνουμε στην τάξη.
Άσκηση Flash Applet

A. Πώς «συνεργάζεται» η μέλισσα με τα λουλούδια; Γιατί πηγαίνει σ' αυτά; Τι αποτέλεσμα έχει αυτό;
B. Σε τι μετατρέπεται τελικά το λουλούδι;
Στη συζήτηση θα μας βοηθήσουν και οι εικόνες.
Βίντεο
Για τα περισσότερα φυτά η ζωή αρχίζει όταν ένας σπόρος φυτρώσει στο χώμα. Ο σπόρος αυτός έχει δημιουργηθεί από ένα ίδιο φυτό (το φυτό-γονέα) και ίσως να έκανε ένα μεγάλο ταξίδι μέχρι να φυτρώσει, με τη συνεργασία του ανέμου, του νερού, των ζώων ή του ανθρώπου.
Ο σπόρος βρίσκεται συνήθως μέσα στον καρπό του φυτού-γονέα. Για να δημιουργηθεί ο καρπός, πρέπει πρώτα να γονιμοποιηθεί το λουλούδι του φυτού, που το ονομάζουμε και άνθος. Η γονιμοποίηση του άνθους γίνεται με τη γύρη.
Η γύρη μεταφέρεται, συνήθως με τον άνεμο ή τα έντομα, από το άνθος ενός φυτού σε ένα άλλο άνθος του ίδιου είδους φυτού. Σιγά σιγά αρχίζει να δημιουργείται ο καρπός, όπως συζητήσαμε στη δραστηριότητα 4. Ο καρπός περιέχει έναν ή περισσότερους σπόρους, οι οποίοι είναι έτοιμοι να φυτρώσουν και να γίνουν κι αυτοί φυτά. Τα καινούρια αυτά φυτά θα δημιουργήσουν αργότερα τους δικούς τους σπόρους. Έτσι πολλαπλασιάζονται τα φυτά.