Μελέτη Περιβάλλοντος (Δ΄ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Kεφάλαιο 2. Oικοσυστήματα του τόπου μας
Σκεφτήκαμε ποτέ ότι τα μέρη που παίζουμε, τα μέρη που κάνουμε τις εκδρομές μας… τα μέρη του τόπου μας, δηλαδή, είναι οικοσυστήματα; Γνωρίζουμε κάποια στοιχεία των οικοσυστημάτων αυτών;
Για να μελετήσουμε ένα οικοσύστημα εντοπίζουμε και κατα­γράφουμε όλα τα στοιχεία του, έμβια και άβια. Μελετάμε τις σχέσεις που έχουν τα έμβια μεταξύ τους, δηλαδή τις τρο­φι­κές αλυσίδες, καθώς και τις σχέσεις τους με τα άβια (έδα­φος, νε­ρό, φως κ.ά.). Για να γίνει αυτό, επισκεπτόμαστε το οικο­σύστημα και κάνουμε την έρευνά μας. Με άλλα λόγια, κάνουμε «έρευνα στο πεδίο».
                                                Θα χρειαστούμε
Ας κάνουμε τη δική μας έρευνα στο πεδίο
Διερευνητική δραστηριότητα Html
Επιλέγουμε το οικοσύστημα που θα επισκεφθούμε. Αυτό μπορεί να είναι: ένα πάρκο, ένα δάσος, μια παραλία, μία λίμνη κ.ά. Παίρνουμε μαζί μας τα απαραίτητα και ξεκινάμε…
Αφού φθάσουμε στην περιοχή, προχωρούμε κατά μήκος μιας ευθείας γραμμής 20 μέτρων περίπου μέσα στο οικοσύστημα που θα μελετήσουμε. Οι ομάδες θα εργαστούμε αριστερά και δεξιά της γραμμής αυτής και αναλαμβάνουμε να μελετήσουμε τα παρακάτω:
Φτιάχνουμε στο σημειωματάριό μας ένα σχέδιο της περιοχής.
Παρατηρούμε και καταγράφουμε σ' αυτό τα στοιχεία του οικοσυστήματος που δεν έχουν ζωή. Μετράμε τη θερμοκρασία του αέρα και του εδάφους.
Μετράμε με τη μετροταινία και σημα­δεύουμε ένα τετράγωνο με πλευρά 5 μέτρα. Παρατηρούμε, αναγνωρίζουμε και καταγράφουμε τα φυτά (δέντρα, θάμνους, πόες) που υπάρχουν μέσα σ' αυτό.
Ερευνούμε στο τετράγωνο προσεκτικά, ώστε να ανα­καλύψουμε όσα μπορούμε περισσότερα ζώα ή ίχνη ζώων. Στη συνέχεια κοιτάζουμε γύ­ρω μας και ακούμε προσεκτικά, για να εντο­πί­σουμε και άλλα ζώα. Συζητούμε και καταγρά­φουμε τα ζώα που εντοπίσαμε.
Καταγράφουμε τις δραστηριότητες των ανθρώπων σε αυτό το οικοσύστημα.
Ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας.
ΕικόναΣυζητούμε για τις σχέσεις των έμβιων και των άβιων στοιχείων του οικοσυστήματος.
ΕικόναΚατασκευάζουμε τροφικές αλυσίδες με τα ζώα και τα φυτά που καταγράψαμε.
ΕικόναΣυζητούμε πώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες που καταγράψαμε επηρεάζουν το οικοσύστημα.                                                                                                                      Εννοιολογικός χάρτης Html, Javascript
Οικοσυστήματα του νομού μας.
Τι αναζητούμε; Πού θα ερευνήσουμε; Ποιον θα ρωτήσουμε; Σχεδιάζουμε τα βήματά μας. Χάρτης Flash applet