Μελέτη Περιβάλλοντος (Δ΄ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
 

 

 

 

Εννοιολογικός χάρτης

Kεφάλαιο 1. Oικοσυστήματα της Eλλάδας
Εικόνα Ποια ζώα και ποια φυτά ζουν σ' αυτό το περιβάλλον;
ΕικόναYπάρχουν ζώα και φυτά που δεν μπορούν να ζήσουν σ' αυτό;
Οι εικόνες παρουσιάζουν τέσσερα διαφορετικά οικοσυστήματα της Ελλάδας.
ΕικόναΑναζητούμε στο λεξικό τις σημασίες των λέξεων οίκος, σύστημα και οικοσύστημα. Συζητούμε για τη σημασία της λέξης οικοσύστημα.
ΕικόναΤι χρειάζονται τα ζώα και τα φυτά για να ζουν και να αναπτύσσονται σε ένα οικοσύστημα;
ΕικόναΠαρατηρούμε τις εικόνες του ορεινού οικοσυστήματος και καταγράφουμε στο σημειωματάριό μας σε μια στήλη ό,τι έχει ζωή και σε μια άλλη ό,τι δεν έχει.

εκπαιδευτικό παιχνίδι εκπαιδευτικό παιχνίδι


εκπαιδευτικό παιχνίδι εκπαιδευτικό παιχνίδι

εκπαιδευτικό παιχνίδι εκπαιδευτικό παιχνίδι

Επιλέγουμε και μελετάμε ένα από τα οικοσυστήματα που παρουσιάζονται στις προηγούμενες εικόνες του κεφαλαίου. Αναζητούμε και σε άλλες πηγές στοιχεία για το οικοσύστημα που επιλέξαμε.
Καταγράφουμε στον παρακάτω πίνακα στοιχεία του οικοσυστήματος αυτού.
Το οικοσύστημα που μελετάμε: .......................................................


Ζώα που ανήκουν στο οικοσύστημα (έμβια)


Φυτά που ανήκουν στο οικοσύστημα (έμβια)
Ανήκουν στο οικοσύστημα και δεν έχουν ζωή (άβια)
Συζητούμε για τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους τα φυτά και τα ζώα (έμβια) και άλλα στοιχεία του οικοσυστήματος που δεν έχουν ζωή (άβια).
Φτιάχνουμε προτάσεις για τις σχέσεις αυτές και κυκλώνουμε σε κάθε πρόταση λέξεις που δηλώνουν στοιχεία του οικοσυστήματος. Τέλος, υπογραμμίζουμε τις λέξεις που εκφράζουν τη σχέση αυτή, π.χ.
Τα ψάρια δεν μπορούν να ζήσουν έξω από το νερό.
Ο ασβός φτιάχνει τη φωλιά του στο έδαφος.
Συζητούμε για τις τροφικές αλυσίδες.
Κατασκευάζουμε τροφικές αλυσίδες του οικοσυστήματος που μελετούμε. Εννοιολογικός χάρτης Html, Javascript
Καταγράφουμε ανθρώπινες δραστη­ριότητες που γίνονται στο οικοσύστημα που μελετούμε. Με ποιους τρόπους οι δραστηριότητες αυτές θα μπορούσαν να «σπάσουν» κάποια τροφική αλυσίδα που κατασκευάσαμε;

ΕικόναΑνακοινώνουμε την εργασία μας στην τάξη.
Εννοιολογικός χάρτης Html, Javascript
Οικοσύστημα ονομάζουμε όλα τα φυτά, όλα τα ζώα ενός τόπου, τα στοιχεία του τόπου που δεν έχουν ζωή, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ τους. Έμβια στοιχεία του οικοσυστήματος είναι τα ζώα, τα φυτά, αλλά και κάποιοι, μικροί κυρίως, οργανισμοί, που βοηθούν στην αποσύνθεση των φυτών και των ζώων. Το νερό, το έδαφος, ο αέρας, το φως του ήλιου, το πόσο κρύος ή ζεστός είναι ο τόπος εί­ναι τα άβια στοιχεία του οικοσυστήματος. Τα οικοσυστήματα μπορεί να είναι μεγάλα όσο ένας ωκεανός, πιο μικρά όσο ένα δάσος στο γειτονικό μας βουνό, αλλά και πολύ μικρότερα, όπως ένα δέντρο ή μια περιοχή κάτω από μια πέτρα.
Τα στοιχεία του οικοσυστήματος έχουν μεταξύ τους πολλές σχέσεις. Μια σημαντική σχέση που έχουν τα φυτά και τα ζώα είναι ότι το ένα αποτελεί τροφή για το άλλο. Έτσι, στο οικοσύστημα σχη­ματίζονται τροφικές αλυσίδες. Αν ένα είδος ζώου ή φυτού ελαττωθεί ή εξαφανιστεί, κάποια άλ­λα είδη που τρέφονται με αυτό δεν μπορούν πια να βρουν τροφή και η ισορροπία του οικο­συστήματος διαταράσσεται. Για παράδειγμα, αν οι ψαράδες μιας λιμνοθάλασσας πιάσουν πά­ρα πολλά χέλια, τα θαλασσοπούλια που τρέφονται μ' αυτά σιγά σιγά θα εξαφανιστούν, επειδή δε θα βρίσκουν τροφή. Επειδή δε θα υπάρχουν πια πολλά χέλια στη λίμνη, τα φυτά της λιμνο­θάλασσας, που ήταν η τροφή των χελιών, θα γεμίσουν όλη τη λίμνη. Έτσι, σιγά σιγά το οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας θα διαταραχθεί. Αυτό είναι ένα πρόβλημα στο περιβάλλον.
Υπάρχουν πολλές αιτίες από τις οποίες διαταράσσεται η ισορροπία ενός οικοσυστήματος, όπως η ξηρασία ή μια πλημμύρα. Η σημαντικότερη όμως αιτία είναι οι δραστηριότητες των ανθρώπων. Κάποιες από αυτές είναι…

εκπαιδευτικό παιχνίδι εκπαιδευτικό παιχνίδι