Μελέτη Περιβάλλοντος (Δ΄ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Kεφάλαιο 5. Aπό πολιτισμό σε πολιτισμό
Η Αριάδνη είχε την ευκαιρία το καλοκαίρι να ταξιδέψει με τους γονείς της σε δυο χώρες της Ευρώπης. Βρήκε πολλές ομοιότητες και διαφορές με την Ελλάδα και τις διηγήθηκε στους συμμαθητές της. Τι μπορεί να τους διηγήθηκε;
Συγκρίνουμε κτίρια
Παρθενώνας
Τζέφερσον Με Μόριαλ, Ουάσινγκτον Παρουσίαση Flash Applet
Συγκρίνουμε αγάλματα
αρχαίο ελληνικό άγαλμα
ρωμαϊκό άγαλμα
Παρουσίαση Flash Applet

Συγκρίνουμε χορούς
κλασικό μπαλέτο
μοντέρνος χορός Δραστηριότητα Html, Video
Συγκρίνουμε πύργους
Παρουσίαση Flash Applet
Συγκρίνουμε μουσικούς και μουσικά όργανα
Δραστηριότητα Html Βίντεο Βίντεο Βίντεο
Εικόνα Μπορούμε να φανταστούμε πώς θα ήταν ο κόσμος σήμερα, αν δεν είχαν γίνει αυτές οι εφευρέσεις; Υποστηρίζουμε με επιχειρήματα τις απόψεις μας.
Χωριζόμαστε σε δύο ομάδες για να πάρουμε μέρος σε μια συζήτηση με θέμα αν τα δημιουργήματα των λαών μοιάζουν ή διαφέρουν μεταξύ τους.
Η πρώτη ομάδα θα υποστηρίξει την άποψη: «Τα δημιουργήματα των λαών μοιάζουν μεταξύ τους».
Η δεύτερη ομάδα θα υποστηρίξει την άποψη: «Τα δημιουργήματα των λαών διαφέρουν μεταξύ τους».
Καταγράφουμε τα επιχειρήματά μας και τα υποστηρίζουμε στη συζήτηση.
Tαξιδεύουμε και σε άλλους πολιτισμούς!
Θα ήθελε κάποιος από εμάς να πει κάτι στην τάξη για τον πολιτισμό μιας χώρας που γνωρίζει ή που έχει επισκεφθεί;
Παρουσίαση Flash Applet εκπαιδευτικό παιχνίδι εκπαιδευτικό παιχνίδι εκπαιδευτικό παιχνίδι
Εικόνα Ποιον από τους πολιτισμούς του κόσμου θα θέλαμε να γνωρίσουμε καλύτερα;
Πού θα ψάξουμε; Ποιον θα ρωτήσουμε; Σχεδιάζουμε τα βήματά μας.
Υπερσύνδεσμος
Όλοι οι λαοί έχουν τη δική τους γλώσσα, τη δική τους ιστορία, τις δικές τους συνήθειες, δηλαδή το δικό τους πολιτισμό.
Συνεχώς ο κάθε πολιτισμός επηρεάζεται από τους άλλους, αλλά και τους επηρεάζει.
Aυτό συμβαίνει διότι οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, επικοινωνούν με το εμπόριο, τα ταξίδια, την τηλεόραση, το διαδίκτυο. Έτσι γνωρίζουν άλλους πολιτισμούς που επηρεάζουν τις συνήθειες της καθημερινής ζωής, τη γλώσσα, τις τέχνες, κ.λπ., δηλαδή τον πολιτισμό τους.