Μελέτη Περιβάλλοντος (Δ΄ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Kεφάλαιο 9. Πώς κατασκευάζεται ένα έργο
Τι χρειάζεται για να κατασκευαστεί ένα έργο;
Παρατηρούμε τις εικόνες και περιγράφουμε πώς γίνεται ένα έργο.
ΕικόναΠοιοι και γιατί αποφάσισαν να γίνει το έργο;
ΕικόναΠώς το σχεδίασαν; Τι υλικά χρησιμοποιήθηκαν;
ΕικόναΠοιοι εργάστηκαν; Τι έκανε ο καθένας;
Ένας σταθμός κατασκευάζεται
Ένας σταθμός ολοκληρωμένος
Εικόνα
Επιλέγουμε ένα από τα σημαντικά έργα του νομού μας. Video Youtube
ΕικόναΠώς έγινε;
ΕικόναΤι χρειάστηκε για την κατασκευή του;
ΕικόναΠοιοι επαγγελματίες εργάστηκαν γι' αυτό;
Πώς σχεδιάζονταν και κα­­τα­σκευά­ζονταν τα έργα στα παλιά χρόνια και πώς σή­μερα;
Πού θα ψάξουμε; Ποιον θα ρω­τήσουμε; Σχεδιά­ζουμε τα βή­ματά μας.
Για να κατασκευαστεί ένα έργο χρειάζονται χρόνος, χρήματα, υλικά, κατάλληλα μηχανήματα και οι κατάλληλοι άνθρωποι.
Στην κατασκευή του συμμετέχουν επιστήμονες, τεχνίτες, εργάτες, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί οχημάτων και πολλοί άλλοι. Καθένας από αυτούς αναλαμβάνει μια διαφορετική δουλειά. Όλοι συνεργάζονται, ώστε το έργο να κατασκευαστεί σωστά και με ασφάλεια. Για παράδειγμα, οι τοπογράφοι μηχανικοί μελετούν το χώρο, οι αρχιτέκτονες μηχανικοί και οι πολιτικοί μηχανικοί φτιάχνουν τα σχέδια, ο εργοδηγός διευθύνει και επιβλέπει τις εργασίες κατασκευής. Το κράτος ελέγχει, επιβλέπει και χρηματοδοτεί.
Σημαντικά έργα γίνονταν από τα παλιά χρόνια στην Ελλάδα και αλλού, με τα μέσα που κάθε φορά διέθεταν οι άνθρωποι.