Μελέτη Περιβάλλοντος (Δ΄ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Kεφάλαιο 3. Tο γεωγραφικό διαμέρισμα όπου ζούμε
Αν ζωγραφίζαμε το γεωγραφικό μας διαμέρισμα, ποια χαρακτηριστικά του θα παρουσιάζαμε; Ποια βουνά, ποια ποτάμια, ποιες λίμνες, ποιους κόλπους…;
A) Εντοπίζουμε και ψηλαφούμε στον ανάγλυφο χάρτη της τάξης μας το γεωγραφικό μας διαμέρισμα.
B) Συζητούμε στην ομάδα μας:
Εικόνα Υπάρχουν φυσικά σύνορα με τα γειτονικά μας διαμερίσματα;
Εικόνα Υπάρχουν βουνά ή πεδιάδες στο γεωγραφικό διαμέρισμα όπου ζούμε;
Εικόνα Ποιες άλλες πληροφορίες μάς δίνει ο ανάγλυφος χάρτης;
Με τη βοήθεια του γεωμορφολογικού χάρτη δημιουργούμε την ταυτότητα του γεωγραφικού μας διαμερίσματος.

Kάθε ομάδα επιλέγει να ασχοληθεί με ένα από τα πέντε θέματα του πίνακα. Χάρτης
Η Ελλάδα διαθέτει μεγάλη ποικιλία από φυσικές ομορφιές. Γι' αυτό, σε όποιο γεωγραφικό διαμέρισμα και αν κατοικούμε, κάπου κοντά μας βρίσκονται ένα βουνό ή μια πεδιάδα, μια λίμνη ή ένα ποτάμι, ένα φαράγγι ή ένα σπήλαιο, η θάλασσα, κάποιο νησί.
Το γεωγραφικό διαμέρισμα όπου κατοικούμε ονομάζεται …………………………….................. και ανήκει στην (ηπειρωτική ή νησιωτική) …………………………….................. Ελλάδα.
Στο διαμέρισμά μας συναντούμε (βουνά, ποτάμια, νησιά, κ.ά.)…………………....................... …………………………………………………………………………………………..............................
Παρατηρούμε ακόμα διάφορα φυτά, όπως……………………………………………....................... ………………………………………………………………………………………….............................. και είναι πιθανό να συναντήσουμε μερικά από τα άγρια ζώα του τόπου μας, όπως……………...... …………………………………………………………………………………………..............................
Το γεωγραφικό διαμέρισμα που ζούμε βρίσκεται στη(ν) (βόρεια /νότια /κεντρική /ανατολική /δυτική)………………............................................ Ελλάδα και τα γειτονικά του διαμερίσματα είναι ……………………………………………………………………………………............................
Αν θέλει κάποιος να γνωρίσει καλύτερα το γεωγραφικό μας διαμέρισμα, δεν έχει παρά να ταξιδέψει με κάποιο μεταφορικό μέσο, όπως …………………......................, και πολύ σύντομα θα βρεθεί στ….... όμορφ…………………………........................................................................... …....... Δημοτικό Σχολείο ………………………....................