Μελέτη Περιβάλλοντος (Δ΄ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Kεφάλαιο 2. Γνωρίζουμε καλύτερα
τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Eλλάδας
Ο Σωτήρης θέλει να πάει από την Κρήτη στην Ήπειρο, για να συναντήσει το φίλο του που ήταν μαζί στις διακοπές. Πριν φύγει κοίταξε το χάρτη της Ελλάδας, για να δει πού είναι και πώς είναι η Ήπειρος. Τι είδε στο χάρτη;
Παρατηρούμε το χάρτη 2 και συζητούμε τι πληροφορίες μάς δίνει ένας γεωμορφολογικός χάρτης της Ελλάδας.
Συμβουλευόμαστε επίσης το υπόμνημά του.
Χάρτης
 
Πώς χωρίστηκε η Eλλάδα σε γεωγραφικά διαμερίσματα; Eίχε κάποια σημασία η μορφή του εδάφους στο χωρισμό αυτό;
Η οροσειρά της Πίνδου είναι ένα φυσικό σύνορο που χωρίζει τη Μακεδονία από την Ήπειρο και την Ήπειρο από τη Θεσσαλία.
Αναζητούμε στο γεωμορφολογικό χάρτη και άλλα τέτοια φυσικά σύνορα μεταξύ των γεωγραφικών διαμερισμάτων (ποτάμια, θάλασσες, κόλπους, ακτές ...).
Κάθε ομάδα επιλέγει ένα γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας.
Tο γεωγραφικό διαμέρισμα που επέλεξε η ομάδα μας:
Ανακοινώνουμε στην τάξη όσα μελετήσαμε.
Εικόνα Παρατηρούμε το γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας και συγκρίνουμε ένα ηπειρωτικό γεωγραφικό δια­μέ­ρισμα, όπως η Μακεδονία, με ένα νη­­σιω­τικό, όπως τα Νησιά του Ιονίου Πελά­γους.
Εικόνα Βρίσκουμε ομοιότητες και διαφορές στα γεωμορφολογικά τους χαρακτη­ριστικά.
Η Ελλάδα είναι μια χερσόνησος με πολλά νησιά γύρω της.
Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα, από το ένα γεωγραφικό διαμέρισμα στο άλλο, σίγουρα δε θα συναντήσουμε μπροστά μας διαχωριστικές γραμμές και σύνορα. Αυτά βρίσκονται στους χάρτες και μας βοηθούν να τους μελετούμε. Μελετώντας το γεωμορφολογικό χάρτη θα διαπιστώσουμε ότι ανάμεσα στα γεωγραφικά διαμερίσματα υπάρχουν μεγάλες οροσειρές, ποτάμια και θάλασσες που αποτελούν τα φυσικά τους σύνορα.
Ο χώρος της ελληνικής χερσονήσου, η στεριά, ονομάζεται ηπειρωτική Ελλάδα. Τα διαμερίσματα της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι ..............................................................................................................................................
Γύρω τους απλώνονται πολλά μικρά και μεγάλα νησιά, η νησιωτική Ελλάδα. Τα διαμερίσματα της νησιωτικής Ελλάδας είναι...................................... ...................

ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης