Μελέτη Περιβάλλοντος (Δ΄ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Kεφάλαιο 10. Πώς ένα σημαντικό έργο αλλάζει τη ζωή μας;
Τι μας προσφέρει ένα σημαντικό έργο και τι προβλήματα δημιουργεί; Πολλαπλές πηγές Html
Περιφερειακός Υμηττού
Εικόνα
Χωριζόμαστε σε δύο ομάδες με σκοπό να πά­ρουμε μέρος σε μια συζήτηση με θέμα την κα­τασκευή του νέου περιφερειακού αυτοκι­νη­τό­δρομου.
Η πρώτη ομάδα θα υποστηρίξει την άποψη: «Ο περιφερειακός αυτοκινη­τόδρο­μος θα ωφελήσει την περιοχή».
Η δεύτερη ομάδα θα υποστηρίξει την άποψη: «Ο περιφερειακός αυτοκινητό­δρομος θα δημιουργήσει προβλήματα στην περιοχή».
Kαταγράφουμε τα επιχειρήματά μας και τα υποστηρίζουμε στη συζήτηση. Σ' αυτό θα μας βοηθήσουν και οι καρτέλες με τις ερωτήσεις.
Εικόνα Ποιες ανάγκες θα ικανοποιεί;
ΕικόναΠοιους θα εξυπηρετεί;
ΕικόναΠώς θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της γύρω περιοχής;
ΕικόναΠώς θα διευκολύνει τις μετακινήσεις των ανθρώπων και τις μεταφορές των προϊόντων;
ΕικόναΆλλο;
Εικόνα Πόσο θα επηρεάσει το φυσικό περι­βάλλον;
ΕικόναΤι θα γίνουν τα ζώα και τα φυτά που ζουν εκεί;
ΕικόναΠώς θα αλλάξει το έργο τη ζωή των κατοίκων της περιοχής;
ΕικόναΆλλο;
Ένα μεγάλο έργο ωφελεί τους ανθρώπους αλλά δημιουργεί και προβλήματα.
Για παράδειγμα, ένα διεθνές αεροδρόμιο διευκολύνει τις μετακινήσεις, επειδή είναι σύγχρονο και μεγάλο. Πολλοί άνθρωποι εργάζονται σε αυτό και η γύρω περιοχή αποκτά αξία. Όμως οι κάτοικοι της περιοχής ενοχλούνται από το θόρυβο των αεροπλάνων, ενώ για την κατασκευή του χρησιμοποιούνται πολλές εκτάσεις από το φυσικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται δάση κ.ά. Πολλαπλές πηγές Html
Η Ελλάδα έχει μεγάλη ποικιλία από φυσικά τοπία. Χωρίζεται σε εννέα μικρότερες περιοχές, που ονομάζονται γεωγραφικά διαμερίσματα. Από αυτά η Θράκη, η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος αποτελούν την ηπειρωτική Ελλάδα. Τα Νησιά του Αιγαίου Πελάγους, τα Νησιά του Ιονίου Πελάγους και η Κρήτη αποτελούν τη νησιωτική Ελλάδα.
Τα γεωγραφικά διαμερίσματα τα χωρίσαμε σε νομούς. Αξίζει να γνωρίσουμε το νομό μας, την πόλη ή το χωριό μας και την τοπική του ιστορία. Γι' αυτό βρίσκουμε πληροφορίες μελετώντας κατάλληλες πηγές .................................................................................................. Ποιες πηγές;
Επίσης παρατηρούμε το φυσικό τοπίο, γνωρίζουμε τις ασχολίες και τις συνήθειες των ανθρώ­πων …………..............………………………………….……...................................... Τι άλλο κάνουμε;
Στο νομό μας και σε όλη τη χώρα έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται σημαντικά έργα, που κά­­νουν τη ζωή μας πιο άνετη. Τέτοια είναι οι γέφυρες, τα λιμάνια, τα νοσοκομεία, τα πανε­πι­στή-μια ……………......…………………………………..……............................................ Ποια άλλα;
Έτσι όμως επεμβαίνουμε στο φυσικό περιβάλλον και το αλλάζουμε. Όταν οι αλλαγές αυτές δε γίνονται με σεβασμό σ' αυτό, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και στο περιβάλλον αλλά και στη ζωή μας.…………………………………………................................. Τι προβλήματα; Άσκηση Flash Applet
                                                                                                      Bασικό λεξιλόγιο
φυσικά όρια, γεωμορφολογικός χάρτης, πολιτικός χάρτης, ανάγλυφος χάρτης (πρόπλασμα), υπόμνημα, ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, πρωτεύουσα, υπηρεσίες, πόλεις, χωριά, οικισμοί, καιρός - κλίμα, ασχολίες, καλλιέργειες, προϊόντα, τοπική ιστορία, αξιοθέατα, σημαντικά έργα, κράτος, χρηματοδότηση, επιστήμονες - τεχνίτες - εργάτες