Γεωγραφία Ε' Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Kεφάλαιο 43o

 

Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

 


εικόνα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη
διαμόρφωση της ζωής μας

 

 

εικόνα

Εικόνα 43.1: Γυμναστήριο Άρσης Βαρών (Νίκαια)

εικόνα

Εικόνα 43.2: Ψυττάλεια, Βιολογικός καθαρισμός


Οι φωτογραφίες που βλέπουμε παρουσιάζουν μερικούς από τους κυριότερους τομείς δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας συζητήσουμε μαζί πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους κανονισμούς της έχει παρέμβει στα καθημερινά μας προβλήματα διαμορφώνοντας καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα προγράμματα χρηματοδότησης και τις Οικονομικές Yπηρεσίες της, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και τα Περιφερειακά Ταμεία, ενισχύει οικονομικά τα κράτη-μέλη της. Η ενίσχυση αυτή απευθύνεται κυρίως στα κράτη που έχουν αδύναμες οικονομίες, με σκοπό να φθάσουν όλα, όσο είναι δυνατό, στο ίδιο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.


Ας συζητήσουμε τους τρόπους αξιοποίησης των χρημάτων που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη βελτίωση της ζωής μας και της ανάπτυξης της πατρίδας μας.

Στα πλαίσια της γνωριμίας των λαών της η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιεί προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι κάτοικοι ενός κράτους-μέλους επισκέπτονται ένα άλλο, με σκοπό να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν μεταξύ τους αναπτύσσοντας σχέσεις φιλίας και αρμονικής συμβίωσης.


εικόνα
Kεφάλαιο 43o

 

εικόνα

Το σχολείο σας ετοιμάζεται να δεχθεί μια ομάδα παιδιών από τη Γαλλία στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος. Τι θα κάνετε για να γνωρίσουν οι Γάλλοι συμμαθητές σας τα πολιτιστικά στοιχεία του τόπου σας;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά της να διευκολύνει ακόμα περισσότερο την επικοινωνία και τις οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στους πολίτες της έφτιαξε ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ. Βέβαια ακόμη δεν συναλλάσσονται με το ευρώ όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά που το χρησιμοποιούν και λέμε ότι ανήκουν στην Ευρωζώνη είναι τα εξής: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Φινλανδία.


εικόνα

Εικόνα 43.3: Χάρτης κρατών της Ευρωζώνης εικόνα εικόνα


Ας συζητήσουμε τα πλεονεκτήματα που μας παρέχει το ευρώ στις μετακινήσεις μας, στις συγκρίσεις των τιμών με τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και γενικά στις εμπορικές συναλλαγές και κοινωνικές επαφές μας με τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει επιστημονική, τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη στα κράτη-μέλη για την κατασκευή διαφόρων αναπτυξιακών έργων. Ο σκοπός της είναι να βοηθήσει τα μέλη της στην παραγωγή και εμπορία των προϊόντων τους, καθώς και στη βελτίωση της καθημερινής τους ζωής.


Στη χώρα μας τα περισσότερα έργα είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κράτος. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος των χρημάτων για τα έργα το καλύπτει η ελληνική πολιτεία και το υπόλοιπο το καλύπτει η Ένωση. Συγχρηματοδοτούμενα έργα είναι σχολεία, νοσοκομεία, δρόμοι, αθλητικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές μονάδες κ.ά.

εικόνα
Kεφάλαιο 43o

 

εικόνα
Να αναφέρετε τα έργα, τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί ή είναι υπό κατασκευή στην περιοχή σας με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης συζητήστε για την οικονομική ενίσχυση που δέχονται οι πολιτιστικοί σας σύλλογοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

 

 

 

 

εικόνα

Εικόνα 43.4: Εγκαταστάσεις τάε κβον ντο στο Φάληρο


εικόνα

Oμαδική δραστηριότητα (προαιρετική) εικόνα

Χωρισμένοι σε τρεις ομάδες βρίσκουμε από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (θα μας βοηθήσει ο δάσκαλος ή η δασκάλα μας) τους κυριότερους κανονισμούς της, που έχουν σχέση με την υγεία, την παιδεία και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

 


  Aν θέλεις, διάβασε κι αυτό... εικόνα

Δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για να επιτύχει τους στόχους της η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί ένα σύνολο
δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων είναι και οι εξής:
εικόναΚοινή πολιτική στους τομείς του εμπορίου, των μεταφορών, της γεωργίας και της αλιείας
εικόναΜία πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος
εικόναΠροώθηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης
εικόναΣυμβολή στη επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας
εικόναΣυμβολή σε μία παιδεία και κατάρτιση υψηλού επιπέδου, καθώς και στη ανάπτυξη των
πολιτισμών των κρατών-μελών
εικόναΜία πολιτική στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη
εικόναΣυμβολή στην ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών
εικόναΜέτρα στους τομείς της ενέργειας και του τουρισμού

                                                           ΠΑΠYΡΟΣ ΛΑΡΟYΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑ, Τόμος 25, σελ. 154

εικόνα