Γεωγραφία Ε' Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Kεφάλαιο 42ο

 

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 

 

 

 

εικόνα ποιες είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

εικόνα

Εικόνα 42.1: Χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  εικόνα εικόνα


εικόνα
Η παραπάνω εικόνα παρουσιάζει τα 25 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρείτε τα στο χάρτη της τάξης σας και σημειώστε την πρωτεύουσα του καθενός.

Μετά το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, ο οποίος προκάλεσε μεγάλες καταστροφές, οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι μόνο με την ειρήνη και τη συνεργασία θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα τεράστια προβλήματα που άφησε πίσω του ο πόλεμος.

Το 1957 έξι ευρωπαϊκές χώρες, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο υπέγραψαν στη Ρώμη τη συμφωνία για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.). εικόνα

εικόνα
Kεφάλαιο 42ο

 

Το 1973 έγιναν δεκτές στην Ε.Ο.Κ. η Αγγλία, η Δανία και η Ιρλανδία.

Στις 28 Μαΐου του 1979, ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμανλής υπέγραψε στο Ζάππειο Μέγαρο την είσοδο της χώρας μας στην Ε.Ο.Κ.. Η πατρίδα μας μπήκε στη μεγάλη οικογένεια της ενωμένης Ευρώπης.

εικόνα

Εικόνα 42.2: Αναμνηστική φωτογραφία
από την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ.


Ας συζητήσουμε μαζί τη μέχρι σήμερα πορεία διεύρυνσης της ενωμένης Ευρώπης, η οποία από την 1η Ιουλίου 2013 αποτελείται από 28 κράτη-μέλη.

Στο μισό σχεδόν αιώνα ζωής της η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα πέτυχε πολλούς από τους αρχικούς της στόχους. Καταγράφηκαν τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα των κρατών-μελών και τέθηκαν οι ουσιαστικές βάσεις για την οικονομική τους ανάπτυξη.

Στη διάρκεια αυτών των ετών αναδείχτηκε η σπουδαιότητα των ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών κάθε λαού. Έτσι, η Ε.Ο.Κ. εκτός από τους οικονομικούς της στόχους αποφάσισε να αναπτύξει κοινωνικές και πολιτισμικές σχέσεις ανάμεσα στους λαούς της. Μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ένωση όλων των λαών των κρατών-μελών της, ώστε όλοι ενωμένοι να προγραμματίζουμε ένα καλύτερο αύριο.


Ας συζητήσουμε μαζί πώς μέσα σε αυτόν τον κοινωνικό και οικονομικό οργανισμό κάθε κράτος-μέλος θα διατηρήσει την πολιτιστική του ταυτότητα, δηλαδή τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις παραδόσεις, τον πολιτισμό, στοιχεία απαραίτητα για τη διατήρησή του.

εικόνα

Εικόνα 42.3 : Επιτροπή του
Ευρωπαικού Κοινοβουλίου

Εικόνα 42.4 : Μάιος 2004 : Στιγμιότυπο της έπαρσης των σημαίων των 10 νέων κρατών-μελών της Ευρωπαικής «οικογένειας» στην έδρα του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο

εικόνα

εικόνα

Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) εικόνα

Για τη διακυβέρνησή της η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως κάθε πολιτικός οργανισμός, έχει θεσπίσει τα εξής όργανα: το πολιτικό, το εκτελεστικό, το νομοθετικό και το δικαστικό. Τα όργανα αυτά αναλυτικά είναι:

εικόναΤο Συμβούλιο των Yπουργών. Πρόκειται για το βασικό πολιτικό όργανο της Ε.Ε., το οποίο παίρνει όλες τις ουσιαστικές αποφάσεις. Συζητά τις εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει.
εικόνα
 
Kεφάλαιο 42ο

 

εικόναΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν). Είναι το εκτελεστικό όργανο της Ε.Ε.. Κύριο έργο της είναι να διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις της Ένωσης, καθώς και τις σχέσεις με τις άλλες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς.
εικόναΤο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι το νομοθετικό όργανο που ελέγχει τις εργασίες της Επιτροπής και συμβουλεύει το Συμβούλιο των Yπουργών. Αποτελείται από τους Ευρωβουλευτές κάθε κράτους-μέλους και έχει πενταετή θητεία. Ο αριθμός των Ευρωβουλευτών κάθε κράτους εξαρτάται από τον πληθυσμό του. Η χώρα μας έχει 21 βουλευτές.
εικόναΤο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αποτελεί το δικαστικό όργανο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των νόμων της Ε.Ε. από τα κράτη-μέλη.

εικόνα
Είστε μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιες δραστηριότητες και ποια μέτρα θα προτείνετε να συζητηθούν, ώστε να προσεγγίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ο ένας τον άλλον, δηλαδή να έχουμε μεγάλη ευρωπαϊκή κοινωνική συνοχή;

 

 

Aν θέλεις, διάβασε κι αυτό... εικόνα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστασία του περιβάλλοντος

Τα σοβαρά παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν στον πλανήτη
μας κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα (τρύπες όζοντος, όξινη βροχή, φαινόμενο θερμοκηπίου
κ.ά.) υποχρέωσαν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να στρέψουν την προσοχή τους προς την
προστασία του περιβάλλοντος.

εικόναΕφαρμόζονται πολύ αυστηροί έλεγχοι στην ποιότητα των καυσίμων.
εικόναΓια να εγκριθεί η κατασκευή ενός μεγάλου έργου απαιτείται η μελέτη για τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις που αυτό μπορεί να προκαλέσει.
εικόναΕπιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα σε όσους ρυπαίνουν το περιβάλλον.
εικόναYλοποιούνται κάθε χρόνο προγράμματα επιμόρφωσης για όλους τους ανθρώπους
με σκοπό την περιβαλλοντική ενημέρωση και δραστηριοποίηση.

Όλα αυτά γιατί…


«Το περιβάλλον δεν μας ανήκει. Το έχουμε δανειστεί από τις επόμενες γενιές».
Οι συγγραφείς

 

εικόνα