Γεωγραφία Ε' Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Kεφάλαιο 40ό

 

Οι Yπηρεσίες στην Ελλάδα εικόνα

 

 

 


εικόνα για τις Yπηρεσίες και τη σημασία τους
στην καθημερινή μας ζωή

 

 

εικόνα

Εικόνα 40.1: Οι κυριότερες ελληνικές υπηρεσίες


Η παραπάνω εικόνα παρουσιάζει τις κυριότερες Yπηρεσίες, οι οποίες διαμορφώνουν και καθορίζουν την καθημερινή μας ζωή. Ας συζητήσουμε μαζί το ρόλο κάθε μιας στη λειτουργία της κοινωνίας μας.

Οι Yπηρεσίες της χώρας μας ανήκουν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι τομείς αυτοί πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά, ώστε ο πολίτης να απολαμβάνει τις καλύτερες υπηρεσίες, όταν τις χρειάζεται. Αυτό σημαίνει καλή ποιότητα ζωής. Επίσης δηλώνει ότι το κράτος σέβεται τους πολίτες του και θεσπίζει μέτρα για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και την άριστη εξυπηρέτηση των πολιτών.


εικόνα
Kεφάλαιο 40ό

 

εικόνα

Συζητήστε μεταξύ σας ποιες Yπηρεσίες, δημόσιες και ιδιωτικές, χρειάζονται για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη του εμπορίου. Να θυμάστε ότι το εμπόριο είναι η διακίνηση των προϊόντων τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις διεθνείς αγορές. εικόνα

Οι ελληνικές υπηρεσίες μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις υπηρεσίες, οι οποίες σχετίζονται με τη διακίνηση και εμπορία των προϊόντων και τις υπηρεσίες, οι οποίες έχουν σχέση με τα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών.


εικόνα


Ομαδοποιήστε τις υπηρεσίες της προηγούμενης σελίδας στις δύο αυτές κατηγορίες. Ποιες έχουν σχέση με τη δική σας ζωή;

Τουρισμός. Τον Τουρισμό αποτελούν οι υπηρεσίες εκείνες, οι οποίες ασχολούνται με τις μετακινήσεις των ανθρώπων που γίνονται για ψυχαγωγικούς, ενημερωτικούς και μορφωτικούς λόγους. Η Ελλάδα είναι μια ανεπτυγμένη τουριστικά χώρα. Το πανέμορφο ελληνικό περιβάλλον με δύο χιλιάδες μαγευτικά νησιά και τα εκπληκτικά αρχαία μνημεία προσελκύουν κάθε χρόνο αρκετά εκατομμύρια τουρίστες. Για τη σωστή εξυπηρέτηση αυτών των επισκεπτών οι τουριστικές υπηρεσίες της χώρας μας πρέπει να είναι σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό οργανωμένες. εικόνα
εικόνα

Εικόνα 40.2: Άφυσσος. Ένα από τα σπουδαιότερα
παραθεριστικά κέντρα της περιοχής του Βόλου


Ναυτιλία. Από τα αρχαία χρόνια οι Έλληνες στράφηκαν στη θάλασσα και ανέπτυξαν τις θαλάσσιες μετακινήσεις. Σήμερα ο εμπορικός μας στόλος είναι ένας από τους μεγαλύτερους του κόσμου και συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επομένως οι ελληνικές ναυτιλιακές υπηρεσίες πρέπει να συνεργάζονται με τις δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να αντιμετωπίζονται αμέσως και χωρίς εμπόδια τα προβλήματα των ναυτικών μας και των επιβατών των πλοίων.

Η ιδιαίτερη αναφορά στις υπηρεσίες του Τουρισμού και της Ναυτιλίας γίνεται επειδή οι δύο τομείς αυτοί αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής οικονομίας. εικόνα

εικόνα

Εικόνα 40.3: Πλοίο εμπορικού ναυτικού

εικόνα
Kεφάλαιο 40ό

 

εικόνα
Συζητήστε μεταξύ σας για τις υπηρεσίες που υπάρχουν στον τόπο σας και καταγράψτε τα αρνητικά σημεία της λειτουργίας τους. Τι προτείνετε για την καλύτερη προσφορά τους στην κοινωνία;

Ας συζητήσουμε μαζί για τον καθοριστικό ρόλο των υπηρεσιών της Παιδείας στην πνευματική ανάπτυξη του ελληνικού πληθυσμού.

εικόνα

Oμαδική δραστηριότητα (προαιρετική)

Ας χωριστούμε σε δύο ομάδες, μία για το δημόσιο και μία για τον ιδιωτικό τομέα. Θα καταγράψουμε τα γνωστότερα επαγγέλματα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των υπηρεσιών του κάθε τομέα.

 

 


Aν θέλεις, διάβασε κι αυτό...

Οργανισμοί ελληνικών υπηρεσιών
ΔΕΗ: (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟY)
Yπηρεσία παραγωγήςκαι μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΟΤΕ: (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ)
Yπηρεσία υπεύθυνη για τις τηλεπικοινωνίες
ΟΣΕ: (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ)
Yπηρεσία υπεύθυνη για τη λειτουργία των ελληνικών σιδηροδρόμων
ΕΣY: (ΕΘΝΙΚΟ ΣYΣΤΗΜΑ YΓΕΙΑΣ)
Yπηρεσία υπεύθυνη για τη λειτουργία των κρατικών νοσοκομείων
ΗΛΠΑΠ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Yπηρεσία υπεύθυνη για τη λειτουργία των τρόλεϊ
ΟΣΚ:(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)
Yπηρεσία υπεύθυνη για τη συντήρηση και κατασκευή των ελληνικών σχολείων
ΕΟΤ: (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟYΡΙΣΜΟY)
Yπηρεσία υπεύθυνη για την ανάπτυξη του ελληνικού Τουρισμού
ΕYΔΑΠ: (ΕΤΑΙΡΕΙΑ YΔΡΕYΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕYΣΗΣ)
Yπηρεσία διαχείρισης του νερού στην περιοχή της Αττικής
εικόνα