Γεωγραφία ΣΤ' Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Kεφάλαιο 33ο

Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση Flash applet

  • για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους στόχους της


εικόνα

Flash applet

Ονομάστε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πρωτεύουσα κάθε κράτους.

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος προκάλεσε στην Ευρώπη μεγάλη καταστροφή. Μετά τη λήξη του οι λαοί της αναζήτησαν μία κοινή πορεία προς το μέλλον με ειρηνική συνύπαρξη και οικονομική συνεργασία. Ας δούμε την πορεία αυτή από την αρχή.

Στις 9 Μαΐου 1950 ιδρύθηκε η Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα. Ήταν μία κοινή προσπάθεια των λαών να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς τους πόρους. Οι χώρες που συμμετείχαν στην Κ.Α.Χ. ήταν το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο. Το 1952 εισήλθαν στην Κοινότητα η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία.

Στις 25 Μαρτίου 1957 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) με τη «Συνθήκη της Ρώμης». Τη συνθήκη υπέγραψαν οι υπουργοί Εξωτερικών του Βελγίου, της Ολλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας. Τα θεμέλια για την κοινή πορεία τέθηκαν. Flash applet

  • 1η Ιανουαρίου 1973: Προσχωρούν στην Ε.Ο.Κ. η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) και η Ιρλανδία.
  • 1η Ιανουαρίου 1981: Η Ελλάδα εντάσσεται στην Ε.Ο.Κ..
  • 1η Ιανουαρίου 1986: Η Ισπανία και η Πορτογαλία γίνονται κράτη-μέλη της Ε.Ο.Κ..

 

Στις 7 Φεβρουαρίου 1992 με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ η Ε.Ο.Κ. αλλάζει όνομα και διευρύνει τους στόχους της. Τώρα ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και οι στόχοι της είναι πλέον και κοινωνικοί. Η προώθηση της ειρήνης, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια μεταξύ των λαών της Ευρώπης και η καθιέρωση των τεσσάρων ελευθεριών (ελεύθερη μετακίνηση προσώπων, ελεύθερη διαsκίνηση κεφαλαίων, προϊόντων και υπηρεσιών) είναι βασικές προτεραιότητες της Ένωσης. Προασπίζονται η ελεύθερη διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου και η συμμετοχή όλων των ανθρώπων στις πολιτιστικές και πολιτικές δραστηριότητες.

  • 1η Ιανουαρίου 1995: Η Αυστρία, η Σουηδία και η Φινλανδία εντάσσονται στην Ε.Ε..
  • 1η Μαΐου 2004: Γίνονται μέλη της Ένωσης η Μάλτα, η Κύπρος, η Σλοβενία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Τσεχία, η Πολωνία, η Λιθουανία, η Λεττονία και η Εσθονία.
Εικόνα 33.2: Πολωνοί στη Bροκλάβα γιορτάζουν την είσοδο της χώρας τους στην E.E.

Η εφετινή Πρωτομαγιά σφράγισε τη ληξιαρχική πράξη γέννησης της Ευρώπης των «25». Χθες η Ε.Ε. προΰπάντησε τα 10 νέα κράτη-μέλη της και το γεγονός γιορτάστηκε με μεγαλοπρέπεια σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.

Από εφημερίδα της 2ας Μαΐου 2004

Ευρωπαϊκή Ένωση: 25 κράτη-μέλη, 450 εκατομμύρια κάτοικοι και 20 επίσημες γλώσσες. Τι κοινό έχουμε όλοι εμείς; Τι διαφορετικό; Συζητήστε τι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Html (δικτυακός τόπος) Html (δικτυακός τόπος)

Ορισμένα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Φινλανδία και Ελλάδα) σήμερα ανήκουν στη λεγόμενη Ευρωζώνη, δηλαδή έχουν κοινό νόμισμα το ευρώ. Ας προβληματιστούμε για τα θετικά και τα τυχόν αρνητικά σημεία που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωζώνη.


Εικόνα 33.3: Οι Ευρωπαίοι ενωμένοι

Html (δικτυακός τόπος)

Aν θέλεις, διάβασε κι αυτό... Html (δικτυακός τόπος)

Tι συμβολίζει η σημαία της Ε.Ε.

Στο γαλάζιο του ουρανού δώδεκα χρυσά αστέρια σχηματίζουν έναν κύκλο δείχνοντας την ένωση των λαών της Ευρώπης. Όσα μέλη κι αν προστεθούν, τ´ αστέρια θα παραμείνουν δώδεκα, επειδή το δώδεκα είναι το σύμβολο της τελειότητας και της ενότητας.

O Ευρωπαϊκός Ύμνος

Όπως κάθε κράτος έχει τον Εθνικό του Ύμνο, έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικό της. Ο Ευρωπαϊκός Ύμνος είναι η Ωδή στη Χαρά, μέρος από την Ενάτη Συμφωνία του Μπετόβεν, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1972 και χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1986.

Οι συγγραφείς