Αγγλικά (Ε Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

Εικόνα

 

In this unit:

  • We read about ways of loving our planet
  • We write about ways we can protect the environment in our neighbourhood
  • We listen to ways we can reduce waste
  • We speak about what not to do when we are in a place like Zagorochoria

 

Listen to the problems and match with solutions.

Listening
This text will be replaced
Credits