Αγγλικά (Ε Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

 

In this unit:
  • We learn about computers
  • We learn how to write an email
  • We talk about things we prefer, like or dislike at school

 

 

What are Mark, Kostas and Nadine talking about?

Listening
This text will be replaced
Credits