Το παρόν Ηχητικό Απόσπασμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ / «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού»,
 
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΔΘΠΑ),
το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και υλοποιείται από το 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ).

  Ηχητικό Απόσπασμα

Ομάδα Υλοποίησης

Ιωάννης Μπήτρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Δημήτριος Παράς, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής

Η ηχογραφήση πραγματοποιήθηκε στο στούντιο ΕΡΜΗΣ.

Το κείμενο για το αρχείο ήχου αναπτύχθηκε από τη συγγραφική ομάδα του βιβλίου της Δ' Γυμνασίου English 4th Grade

Υπεύθυνος Διασύνδεσης Ψηφιοποιημένων Πόρων Εμπλουτισμού:
Δημήτριος Παράς, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής
Ιωάννης Μπήτρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Συντονιστής:  Μπέσσυ Μητσικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Έκδοση/Ημερομηνία

1.0 / Σεπτέμβριος 2013

creativeCommonsIcon Το παρόν διατίθεται στο κοινό για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση.  Απαιτείται αναφορά του δημιουργού ή του χορηγού της άδειας.  Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.  Εάν τροποποιηθεί ή δημιουργηθεί κάτι νέο βασισμένο σε αυτό, αυτό που θα προκύψει θα μπορεί να διανεμηθεί μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια (Creative Commons 3.0/CC BY - NC -SA 3.0).

Οι δημιουργοί  έχουν παραχωρήσει στο  ΙΤΥΕ και το ΥΠΔΒΜΘ το δικαίωμα ελεύθερης χρήσης, αξιοποίησης και διάθεσης του υλικού με ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Οι δημιουργοί εγγυώνται ότι το παρόν δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων και δεν χρησιμοποιεί μελέτες ή προϊόντα τρίτων χωρίς νόμιμη άδεια αυτών.