Το παρόν εκπαιδευτικό παιχνίδι παραχωρήθηκε στο Έργο από το Βρετανικό Συμβούλιο και προέρχεται από τoν ιστότοπο LearnEnglish Kids.