Φυσική Αγωγή (Γ και Δ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (εμπλουτισμένο)
Φυσική Αγωγή

Μυκηναϊκή εποχή

 

Ο πατέρας του Λευτέρη συνεπαρμένος από την αφήγηση συνεχίζει χωρίς διακοπή:

Εικόνα

-Στη μυκηναϊκή Ελλάδα, όπως και στη μινωική Κρήτη, οι αθλητικοί αγώνες φαίνεται ότι ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς. Όπως δείχνουν παραστάσεις σε τοιχογραφίες και αγγεία, οι Μυκηναίοι Έλληνες έδειξαν ενδιαφέρον για την πυγμαχία και την πάλη, ενώ καθιέρωσαν τον αγώνα δρόμου και τις πρώτες αρματοδρομίες. Εικόνα  Παρουσίαση

- Οι αγώνες διεξάγονταν, όπως στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εκδηλώσεων; ρώτησε ο Γιάννης.

-Όχι μόνο, όπως δείχνουν αθλητικές παραστάσεις σε έργα τέχνης, που συνδέονται με νεκρούς (επιτύμβιες στήλες, ταφικά αγγεία κ.λπ.). Μπορούμε επίσης να υποθέσουμε ότι οι Μυκηναίοι διοργάνωναν αγώνες για να αποδώσουν τιμές σε σπουδαίους νεκρούς.