Φυσική Αγωγή (Γ και Δ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (εμπλουτισμένο)
Φυσική Αγωγή

Μυκηναϊκή εποχή

 

Ο πατέρας του Λευτέρη συνεπαρμένος από την αφήγηση συνεχίζει χωρίς διακοπή:

Εικόνα

-Στη μυκηναϊκή Ελλάδα, όπως και στη μινωική Κρήτη, οι αθλητικοί αγώνεςφαίνεται ότι ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς. Όπως δείχνουν παραστάσεις σετοιχογραφίες και αγγεία, οι Μυκηναίοι Έλληνες έδειξαν ενδιαφέρον γιατην πυγμαχία και την πάλη, ενώ καθιέρωσαν τον αγώνα δρόμου και τιςπρώτες αρματοδρομίες. Εικόνα  Παρουσίαση

- Οι αγώνες διεξάγονταν, όπως στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εκδηλώσεων; ρώτησε ο Γιάννης.

-Όχι μόνο, όπως δείχνουν αθλητικές παραστάσεις σε έργα τέχνης, πουσυνδέονται με νεκρούς (επιτύμβιες στήλες, ταφικά αγγεία κ.λπ.).Μπορούμε επίσης να υποθέσουμε ότι οι Μυκηναίοι διοργάνωναν αγώνες γιανα αποδώσουν τιμές σε σπουδαίους νεκρούς.