Μελέτη Περιβάλλοντος (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο μαθητή (Εμπλουτισμένο)

Κεφάλαιο 2 Ενέργεια, τροφή, ζωή

Συζητήσαμε ότι οι άνθρωποι για να ζουν χρειάζονται τροφή.

  • Τι τρώνε τα φυτοφάγα ζώα και τι τα σαρκοφάγα;

Ας μελετήσουμε τις τροφικές αλυσίδες.

εικόνα Ποίος τρώει ποίον; Εννοιολογικός χάρτης Html, Javascript Εννοιολογικός χάρτης Html, Javascript

εικόνα

 

εικόναα) Ενώνουμε με βέλη τις εικόνες των ζώων για να δείξουμε ποιος τρώει ποιον, κάνουμε δηλαδή τροφικές αλυσίδες.

β) Στις εικόνες φαίνεται επίσης πόσα μικρά αποκτούν περίπου τα διάφορα ζώα κάθε χρόνο.

Συζητάμε και εξηγούμε τους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ότι μερικά ζώα αποκτούν τόσα πολλά μικρά. Εκφράζουμε τις απόψεις μας.


 

Κεφάλαιο 2

εικόναεικόνα

α) Συζητάμε από πού παίρνει την ενέργεια που χρειάζεται το κάθε φυτό και ζώο της πυραμίδας.

β) Φανταζόμαστε τι θα συνέβαινε αν έλειπε μία σειρά από την πυραμίδα.

εικόνα

 

ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης

εικόνα

Αξίζει να διαβάσουμε

Οι ζωντανοί οργανισμοί χρειάζονται τροφή για να πάρουν ενέργεια. Κάποιοι απ’ αυτούς τους οργανισμούς αποτελούν τροφή για κάποιους άλλους. Γι’ αυτό όσοι τρώγονται, για να μην εξαφανιστούν, είναι περισσότεροι από αυτούς που τους τρώνε. Αν τους ζωγραφίζαμε με βάση «ποιος τρώει ποιον», θα σχηματιζόταν μια πυραμίδα. Όσο ανεβαίνουμε στην πυραμίδα, σε κάθε σκαλί της θα τοποθετούσαμε τους ζωντανούς οργανισμούς που για να ζήσουν χρειάζονται εκείνους που βρίσκονται στα προηγούμενα σκαλιά. Αυτό είναι μια τροφική πυραμίδα.

Αν λείψει κάποιο είδος σε μια τροφική πυραμίδα, τότε χαλάει η ισορροπία στη φύση. Για παράδειγμα, τα φίδια τρώνε τα ποντίκια. Αν λείψουν τα φίδια, τότε τα ποντίκια θα γίνουν πάρα πολλά. Έτσι, θα κάνουν μεγάλες καταστροφές στις καλλιέργειες και μπορεί να φέρουν πολλές αρρώστιες, επικίνδυνες για τους ανθρώπους.

 

 2,3  

Ανασκόπηση

εικόνα Αξίζει να διαβάσουμε... και να
συμπληρώσουμε

Η ενέργεια του ήλιου είναι απαραίτητη για να ζουν οι ζωντανοί οργανισμοί, δηλαδή τα φυτά και τα ζώα. Επίσης όλοι παίρνουν ενέργεια και από την τροφή για να αναπτυχθούν. Επειδή κάθε ζωντανός οργανισμός αποτελεί τροφή για κάποιους άλλους, όλα τα είδη φυτών και ζώων είναι απαραίτητα.

Ένα παράδειγμα τροφικής πυραμίδας είναι:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 
 

εικόνα Βασικό λεξιλογιο

ενέργεια, τροφή, τροφικές πυραμίδες, ζωντανοί οργανισμοί, ισορροπία της φύσης

 

 
 

εικόναΠηγαίνουμε στη «ζωγραφιά από λέξεις» και συμπληρώνουμε.

εικόναεικόνα

Δραστηριότητες
της Ανασκόπησης

Άσκηση Flash Applet