Μελέτη Περιβάλλοντος (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο μαθητή (Εμπλουτισμένο)

Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

εικόνα

Εννοιολογικός χάρτης

Τρένα, αυτοκίνητα, πλοία, Κεφάλαιο 1
αεροπλάνα άλλοτε και τώρα


  • Πώς ταξιδεύουμε σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας;
  • Πώς μεταφέρονται τα προϊόντα από τα χωράφια
    και τα εργοστάσια στα καταστήματα;

εικόνα

εικόνα

εικόνα

Παρατηρούμε τις εικόνες:

  • Πώς μετακινούνταν οι άνθρωποι παλιά και πώς μετακινούνται σήμερα σε στεριά, θάλασσα και αέρα;
  • Πώς μετέφεραν τα προϊόντα τους οι άνθρωποι παλιά και πώς τα μεταφέρουν σήμερα;
Ταινία

Γράφουμε τις απόψεις μας στο σημειωματάριο μας και τις συζητάμε στην τάξη

Κεφάλαιο 1

εικόναεικόνα

Ονομάζουμε και καταγράφουμε σε δύο ομάδες τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς άλλοτε και σήμερα.

εικόνα

εικόνα

α) Ποια μέσα συγκοινωνίας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς και οι γονείς μας για να πάμε σε κοντινές και μακρινές αποστάσεις;

Συμπληρώνουμε τον πίνακα.

εικόνα

β) Ποιο μεταφορικό μέσο μπορούμε να οδηγήσουμε, εμείς τα παιδιά, και πού πηγαίνουμε μ’ αυτό;

 

εικόνα

Ζωγραφίζουμε ή περιγράφουμε ένα μέσο μεταφοράς που θα χρησιμοποιούν, ίσως, οι άνθρωποι στο μέλλον.


εικόνα

Αξίζει να διαβάσουμε Εννοιολογικός χάρτης Javascript

Oι άνθρωποι μετακινούμαστε από τον ένα τόπο στον άλλο με τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφέρουμε τα προϊόντα μας με τα μέσα μεταφοράς. Τα μέσα αυτά κινούνται στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα και είναι διαφόρων ειδών. Έχουμε, δηλαδή, πολλά και διαφορετικά είδη τρένων, τροχοφόρων, πλοίων και αεροπλάνων.

Οι άνθρωποι προσπαθούν συνεχώς να βελτιώνουν τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς και να κατασκευάζουν νέα, για να ταξιδεύουν και να μεταφέρουν τα προϊόντα τους πιο γρήγορα, πιο μακριά και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

 1 εκπαιδευτικό παιχνίδι