Μελέτη Περιβάλλοντος (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο μαθητή (Εμπλουτισμένο)

Χωριά και πόλεις του τόπου μας Κεφάλαιο 2

Η χώρα μας έχει ορεινούς, πεδινούς
και παραθαλάσσιους τόπους. Άραγε, πώς
να ζουν οι άνθρωποι σε καθέναν απ´
αυτούς τους τόπους;

εικόνα

Παρατηρούμε την εικόνα: Ποιους τόπους αναγνωρίζουμε;

εικόνα εικόνα
  • Κάνουμε κλήρωση και σε κάθε ομάδα τυχαίνει ένας από τους τόπους της παραπάνω εικόνας. Εκεί θα «χτίσουμε» έναν οικισμό.
  • Συζητάμε, καταγράφουμε στο σημειωματάριό μας και προτείνουμε τι θα «χτίσουμε» (πόλη ή χωριό), πώς θα είναι τα σπίτια, πώς θα ζουν οι κάτοικοι εκεί κ.ά.
εικόνα εικόνα

Συγκρίνουμε τους οικισμούς που «έχτισαν» οι ομάδες της τάξης. Βρίσκουμε σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν οι πέντε οικισμοί.

 

Κεφάλαιο 2

εικόνα

Συγκρίνουμε τους οικισμούς που «έχτισαν» οι ομάδες της τάξης. Βρίσκουμε σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν οι πέντε οικισμοί.

εικόνα

εικόναεικόνα

Σε τι είδους τόπο θα θέλαμε να ζούμε; Δικαιολογούμε την άποψή μας.

εικόνα

Αξίζει να διαβάσουμε Δραστηριότητα Html

Οι άνθρωποι χτίσαμε χωριά και πόλεις σε διάφορους τόπους.

Στους πεδινούς τόπους οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη, κατασκευάζουν μεγάλους δρόμους και είναι εύκολο να επικοινωνούν με ανθρώπους σε άλλους οικισμούς και να μεταφέρουν τα προϊόντα τους. Επίσης, στις πεδινές πόλεις υπάρχουν πολλές βιομηχανίες και εμπορικές επιχειρήσεις, όπου οι κάτοικοι βρίσκουν πιο εύκολα δουλειά.

Στους παραθαλάσσιους τόπους και στα νησιά οι κάτοικοι ψαρεύουν, ασχολούνται με το εμπόριο και τον τουρισμό.

Στους ορεινούς τόπους παλιότερα υπήρχαν πολλοί οικισμοί. Από παλιά μέχρι και σήμερα οι άνθρωποι που ζουν στις ορεινές περιοχές ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία.

 2