Μελέτη Περιβάλλοντος (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο μαθητή (Εμπλουτισμένο)

Ενημερωνόμαστε:     Kεφάλαιο 4
ποιοι αποφασίζουν και τι αποφασίζουν

Με τι ασχολούνται το Δημοτικό
Συμβούλιο και ο Δήμαρχος;

εικόνα Μια πόλη αποτελεί ένα δήμο. Όμως, μια μεγαλούπολη όπως η Αθήνα μπορεί να
περιλαμβάνει πολλούς δήμους. Πολλά γειτονικά χωριά μαζί ή μικρές γειτονικές
πόλεις αποτελούν και αυτά ένα δήμο.

εικόνα

  • Εμείς σε ποιο δήμο κατοικούμε;
  • Στο χάρτη της Ελλάδας, με τη βοήθεια του δασκάλου
    μας, βρίσκουμε το χωριό ή την πόλη μας.

 

εικόναεικόνα

εικόνα Ας ερευνήσουμε λοιπόν ποιοι μπορούν να μας βοηθήσουν να λύσουμε τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε μια κοινότητα.

Πάμε στο Δημαρχείο. Πάμε μια βόλτα εκεί που αποφασίζουν. Όλες οι ομάδες ας ανεβούμε στο μαγικό τρένο κι ας πετάξουμε ψηλά. Yπάρχει ένα βαγόνι για κάθε ομάδα.


 

εικόνα

εικόνα

Άσκηση Javascript