Μελέτη Περιβάλλοντος (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο μαθητή (Εμπλουτισμένο)
εικόνα

Μελέτη Περιβάλλοντος


Γ΄ Δημοτικού

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Παναγιώτης Κόκκοτας, Οµότιμος Καθηγητής του Παν/µίου Αθηνών

Δηµ. Αλεξόπουλος, Εκπαιδευτικός

Αικατερίνη Μαλαµίτσα, Εκπ/κός

Γεώργιος Μαντάς, Εκπαιδευτικός

Μαρία Παλαµαρά, Εκπαιδευτικός

Παναγιώτα Παναγιωτάκη, Εκπ/κός

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

Eυγενία Φλογαΐτη, Aναπλ. Kαθηγ. του Πανεπιστηµίου Aθηνών

Eυαγγελία Kανταρτζή, Σχολική Σύµβουλος

Δέσποινα Mουζαλά, Εκπαιδευτικός

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Λεµονιά Aµαραντίδου, Σκιτσογράφος − Eικονογράφος

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Χριστίνα Σπυροπούλου, Φιλόλογος

YΠΕYΘYΝOΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣYΓΓΡΑΦΗ

KAI YΠΕYΘYΝH TOY YΠΟΕΡΓΟY

Αλεξάνδρα Χ. Κουλουµπαρίτση, Σύµβ. του Παιδαγωγ. Ινστιτούτου

 

ΕΞΩΦYΛΛΟ

Δηµήτρης Γέρος, Eικαστικός Kαλλιτέχνης

ΠΡΟΕΚΤYΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.

 

Γ' Κ.Π.Σ./ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»
  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ για το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο»

  Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Tύπας
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

  Αναπληρωτής Επιστημονικος Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Oικονόμου
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Παναγιώτης Κόκκοτας     Δηµήτριος Αλεξόπουλος     Αικατερίνη Μαλαµίτσα

Γεώργιος Μαντάς     Μαρία Παλαµαρά    Παναγιώτα Παναγιωτάκη

ANAΔOXOΣ ΣYΓΓPAΦHΣ: Εκδόσεις Πατάκη

Η συγγραφή και η επιστηµονική επιµέλεια του βιβλίου πραγµατοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

Μελέτη Περιβάλλοντος

Γ΄ Δημοτικού

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

εικόνα

Περιεχόμενα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Zούμε μαζί
(Ομάδα και Κοινωνία-Σχέσεις)

 • Kεφάλαιο 1 Ζούμε μαζί και συνεργαζόμαστε Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον
 • Kεφάλαιο 2 Για να ζούμε μαζί, χρειαζόμαστε κανόνες
 • Kεφάλαιο 3 Ενδιαφερόμαστε για την κοινοτητα
 • Kεφάλαιο 4 Ενημερωνόμαστε: ποιοι αποφασίζουν και τι αποφασίζουν
 • Kεφάλαιο 5 Εκλογές στο δήμο
 • Aνασκόπηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Ο Τόπος μας
(Τόπος και χώρος σχέσεις)

 • Kεφάλαιο 1 Ένας τόπος με χίλια πρόσωπα
 • Kεφάλαιο 2 Χωριά και πόλεις του τόπου μας
 • Kεφάλαιο 3 Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου
 • Kεφάλαιο 4 Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον
 • Kεφάλαιο 5 Ο χάρτης μια εικόνα του τόπου μας
 • Kεφάλαιο 6 Ένας χάρτης μας πληροφορεί (α)
 • Kεφάλαιο 7 Ένας χάρτης μας πληροφορεί (β)
 • Ανασκόπηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς
(Συγκοινωνίες και Μέσα μεταφοράς-Σύστημα)

 • Kεφάλαιο 1 Τρένα, αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα
 • Kεφάλαιο 2 Τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς στη ζωή
 • Kεφάλαιο 3 Κυκλοφορούμε με ασφάλεια
 • Aνασκόπηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Φυτά και ζώα του τόπου μας
(Φυσικό περιβάλλον και Άνθρωπος-Σχέσεις)

 • Kεφάλαιο 1 Φυτά του τόπου μας (α)
 • Kεφάλαιο 2 Φυτά του τόπου μας (β)
 • Kεφάλαιο 3 Ο βλαστός, τα φύλλα και οι ρίζες των φυτών
 • Kεφάλαιο 4 Κατηγορίες φυτών
 • Kεφάλαιο 5 Τα φυτά και το περιβάλλον τους
 • Kεφάλαιο 6 Κατοικίδια ζώα
 • Kεφάλαιο 7 Αγρίμια και πουλιά του βουνού και του δάσους
 • Kεφάλαιο 8 Ζώα της θάλασσας
 • Kεφάλαιο 9 Ζώα του γλυκού νερού
 • Kεφάλαιο 10 Ένα ζωάκι γεννιέται
 • Aνασκόπηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Τροφή και ενέργεια
(Φυσικές επιστήμες-Σύστημα και Σχέσεις)

 • Kεφάλαιο 1 Από πού παίρνουμε ενέργεια;
 • Kεφάλαιο 2 Ενέργεια, τροφή, ζωή
 • Aνασκόπηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. Τι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε
(Ανάγκες,αγαθά και κατανάλωση-Σχέσεις)

 • Kεφάλαιο 1 Άνθρωποι και ανάγκες
 • Kεφάλαιο 2 Είμαστε παιδιά και έχουμε δικαιώματα
 • Kεφάλαιο 3 Άντρες και γυναίκες ίσοι στη ζωή και στην εργασία
 • Kεφάλαιο 4 Χρειαζόμαστε όλα αυτά που αγοράζουμε;
 • Kεφάλαιο 5 Διαφημίσεις παντού!!!
 • Kεφάλαιο 6 Οι συσκευασίες μας πληροφορούν
 • Aνασκόπηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Ο Πολιτισμός μας
(Πολιτισμός)

 • Kεφάλαιο 1 Ο πολιτισμός των αρχαίων Ελλήνων
 • Kεφάλαιο 2 Η παράσταση αρχίζει!
 • Kεφάλαιο 3 «Μαλαματένιος αργαλειός κι ελεφαντένιο χτένι…»
 • Kεφάλαιο 4 Ο πολιτισμός σε κάθε βήμα
 • Kεφάλαιο 5 Νους και Σώμα
 • Ανασκόπηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 8. Επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε
(Επικοινωνία και Ενημέρωση)

 • Kεφάλαιο 1 Επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε
 • Kεφάλαιο 2 Ξεπερνούμε τις δυσκολίες στην επικοινωνία
 • Kεφάλαιο 3 Ενημέρωση με χίλιους τρόπους
 • Kεφάλαιο 4 Μπροστά στην τηλεόραση…
 • Kεφάλαιο 5 Οι εφημερίδες και τα περιοδικά μάς ενημερώνουν…
 • Aνασκόπηση

Σημείωμα για σένα

− Γεια σου! Με λένε Ορφέα. Εσένα;

− Εμένα με λένε……………………..

− Θα είμαστε μαζί όλη τη χρονιά. Με οδηγό το βιβλίο που κρατάς και συνεργάτες τους συμμαθητές σου και το δάσκαλό σου θα ερευνήσουμε τον κόσμο γύρω μας. Στο «ταξίδι» μας αυτό θα χρειαστεί να κάνουμε έρευνες, να γράψουμε κείμενα, να φτιάξουμε σχέδια και κατασκευές, να διαβάσουμε βιβλία, να εργαστούμε σε υπολογιστές, να χρησιμοποιήσουμε υλικά, χάρτες, λεξικά, να μιλήσουμε με γνωστούς μας, με ειδικούς, με επιστήμονες και να επισκεφθούμε τόπους. Το ταξίδι, όμως, της ανθρώπινης γνώσης… δεν τελειώνει ποτέ. Εξαρτάται και από μας πόσο μακριά θα φτάσουμε.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Το Βιβλίο σου

Έχει οχτώ ενότητες που είναι χωρισμένες σε κεφάλαια. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου μπορούμε να διαβάσουμε τον τίτλο του και ακριβώς από κάτω με δυο λόγια όσα θα μελετήσουμε σ’ αυτό.

Κάθε ενότητα

Έχει το δικό της σύμβολο και χρώμα, για να ξεχωρίζει από τις άλλες. Περιέχει τη «ζωγραφιά από λέξεις», τα κεφάλαια και την ανασκόπηση.

Κάθε κεφάλαιο

περιέχει ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες. Έτσι, άλλοτε θα εργαζόμαστε μόνοι μας, άλλοτε με την ομάδα μας και άλλοτε όλοι οι μαθητές της τάξης μαζί. Στην προσπάθειά μας αυτή βοηθός και συνεργάτης θα είναι ο δάσκαλός μας.

Το «Αξίζει να διαβάσουμε»

Eίναι ένα κείμενο στο τέλος κάθε κεφαλαίου, όπου θα βρίσκουμε, συνήθως, συγκεντρωμένα όσα συζητήσαμε στην τάξη.

Στην «Ανασκόπηση»

θα συγκεντρώνουμε τα πιο σημαντικά απ’ όσα μελετήσαμε σε κάθε ενότητα. Ακόμη, υπάρχουν κάποιες σημαντικές λέξεις, που τις λέμε «βασικό λεξιλόγιο» και μας βοηθούν να κατανοήσουμε την ενότητα.

Μια «ζωγραφιά από λέξεις»

Eίναι μια ζωγραφιά που φτιάχνεται με λέξεις που θα συναντάμε στις δραστηριότητες και τα κείμενα της ενότητας. Πολλές απ’ αυτές έχουν σχέση μεταξύ τους και αυτό φαίνεται με τα βέλη που τις συνδέουν. Θα συμπληρώνουμε τη «ζωγραφιά» πάντα μετά την «Ανασκόπηση».

Στο Τετράδιο Εργασιών

θα βρίσκουμε κι άλλες δραστηριότητες (έρευνες, προβλήματα, παιχνίδια, κατασκευές κ.ά.) για κάθε ενότητα. Κάποιες από αυτές είναι ομαδικές και κάποιες άλλες ατομικές.

Το γλωσσάριο

Bρίσκεται στο τέλος του βιβλίου και περιέχει σε αλφαβητική σειρά λέξεις με την εξήγησή τους.

Mαζί με το βιβλίο της Μελέτης του Περιβάλλοντος και το Τετράδιο Εργασιών θα έχουμε και το σημειωματάριό μας. Εκεί θα γράφουμε τις απόψεις μας, τις παρατηρήσεις μας, τα επιχειρήματά μας, τα συμπεράσματά μας, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας και οτιδήποτε άλλο θέλουμε να σημειώσουμε όταν εργαζόμαστε ατομικά ή ομαδικά.

Kαθένα από τα παρακάτω σκίτσα σημαίνει ότι…
εργαζόμαστε με την ομάδα μας και, ανάλογα με τη δραστηριότητα, εκφράζουμε τις απόψεις μας, ερευνούμε, συζητάμε, συγκρίνουμε, καταγράφουμε στο σημειωματάριό μας κ.ά. Στην ομάδα, άλλοτε ο καθένας θα έχει τη δική του εργασία και άλλοτε η εργασία θα είναι κοινή.

«Η δική μας ερώτηση»
Aφού συζητήσουμε στην ομάδα μας, διατυπώνουμε μια ερώτηση σχετική με το θέμα που μελετάμε.

Θα ανακοινώνουμε τις ιδέες μας, αυτό που πιστεύουμε.

«Ένα βήμα πιο πέρα»
Mας δίνεται ένα θέμα που, για να το ερευνήσουμε, χρειάζεται να σχεδιάσουμε πού θα ψάξουμε μέσα και έξω από την τάξη μας.

Yπάρχει στο «Τετράδιο Εργασιών» δραστηριότητα σχετική με το κεφάλαιο που μελετήσαμε.