Μουσική A΄ Γυμνασίου - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
εικόνα
εικόνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, Καθηyητήs Μουσικών Σπουδών Πονεπιστnμίου Λευκωσίαs
ΜΑΡΩ ΣΚΟΡΔΗ.Τέωs Πρώτη Λειτουργόs Εκπαίδευσηs
ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Δρ. ΛΕΛΟΥΔΑ ΣΤΑΜΟΥ, Επίκουροs Καθηγήτρια Μουσικήs Πανεπιστημίου Μακεδονίαs
ΕΡΙΦΥΛΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ, Εκπαιδευτικόs μουσικήs Π.Ε
Δρ.ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΑΛΙΟΥ, Εκπαιδευτικόs μουσικήs Π.Ε
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΜΠΟΥΡΗΣ
ΑΜΑΛΙΑ ΒΕΡΒΕΡΗ,Φιλόλογοs
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΑΡΗΣ, Πάρεδροs Μουσικήs Π.Ι
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ, Σύμβουλοs Καλλιτεχνικών ΜαΘημάτων του Π.Ι.
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ, Σκηνογράφos
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

εικόνα

Αγαπητά μας παιδιά,

Στη μουσική αγωγή και παιδεία σαs είναι αφιερωμένο το διδακτικό πακέτο «Μουσική Α' Γυμνασίου» που επιδιώκει να αναπτύσσεστε σύμμετρα, ολόπλευρα και σφαιρικά και να αρμενίζετε με ποικίλεs μουσικέs δραστηριότητεs συνταιριασμένεs σε ένα ευρύ φάσμα μουσικών εμπειριών. 'Ετσι, ολοκληρώνεται η αισθητική σαs καλλιέργεια, η χαρά και η μουσική ανάπτυξη που αποχτάτε από την επαφή σαs μετον κόσμο των ήχων και των ρυθμών.

H οργάνωση και η έκφραση των συναισθημάτων σαs, η εκτίμηση και η αγάπη για τη μουσική και για το ωραίο θα σαs συντροφεύουν σε ένα ταξίδι γεμάτο από εκπλήξειs και θα είναι η μουσική σαs παιδεία για τη χρονιά αυτή. Ευχόμαστε να γεμίσει την ψυχή σαs με μουσικέs εμπειρίεs και το επιλεγμένο υλικό του βιβλίου να σαs εξασφαλίσει την ισορροπία και την ποιοτική διάσταση του τρόπου της σκέψηs και της δράσηs σαs.

Μέσα από τιs σελίδεs των βιβλίων της Μουσικήs προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε τιs συνθήκεs,για να περιπλανηθείτε σε κόσμουs καινούριουs και παλιούs, να χορέψετε, να συνθέσετε, να παίξετε με τουs ήxous και τουs ρυθμούs, να πειραματιστείτε με διάφορα υλικά και μέσα τηs μουσικήs, να χρησιμοποιήσετε τουs ηλεκτρονικούs υπολογιστέs, να τραγουδήσετε, να προβληματιστείτε δημιουργικά, να αυτοεκφραστείτε, να γευθείτε και να μυρίσετε μουσικέs απ όλα τα είδη και από διάφορεs γωνιέs τηs γηs.

Με αυτόν τον τρόπο θα πραγματοποιήσετε και άλλα σημαντικά βήματα που αφορούν την ουσιαστικότερη και βαθύτερη ανάπτυξη τηs μουσικήs ζωήs σαs.

Σαs ευχόμαστε ολόψυχα καλή χρονιά και
αξέχαστη μουσική πορεία και παιδεία!

H συγγραφική ομάδα.

Περιεχόμενα:

Α' ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΡΥΘΜΟΣ, ΗΧΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ

1• Διάλογοι στην ήπειρο του ρυθμού
2• Μουσικοί Διάλογοι και Αντίφωνα
3• Ανακαλύπτω τη φωνή
4• Τα χρώματα των ήχων

Β' ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΥΦΑΙΝΩ ΜΟΥΣΙΚΗ

1α• Επιμένω μουσικά 1
1β• Επιμένω μουσικά 2
2α• Μουσικέs σε πέντε τόνουs 1
2β• Μουσικέs σε πέντε τόνουs 2
3• Ανεβαίνω τη σκάλα

Γ' ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (1)

Δ' ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΥΦΑΙΝΩ ΚΙ ΑΛΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

1• Μουσική σε δύο χρόνουs
2• A, B στη σειρά
3• Τί-κε-τα-κε
4• Μουσική σε κύκλο

Ε' ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

1α• Ταξίδι στο παρελθόν 1
1β• Ταξίδι στο παρελθόν 2
2• Στη χώρα του παραμυθιού

ΣΤ' ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΧΟΡΕΥΩ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

1α• Χορεύω Ελληνικά 1
1β• Χορεύω Ελληνικά 2
2• Χορεύω Ευρωπαϊκά

Ζ' ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2

Η' ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -
ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΤΟ ΝΕΡΟ

1α Το νερό
1β Η θάλασσα
1γ Το νερό
1δ Το νερό

εικόνα