Νεοελληνική Γλώσσα (Α΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

10η ενότητα ΠαιχνίδιΕφαρμογή

 

ΓNΩPIZΩ TON TOΠO MOY KAI TON ΠOΛITIΣMO TOY

Σ' αυτή την ενότητα:

Θα μάθουμε να διακρίνουμε
τις δευτερεύουσες προτάσεις
από τις κύριες και να αναγνωρίζουμε
τις λειτουργίες τους μέσα στην περίοδο.

Θα μελετήσουμε την υποτακτική σύνδεση
των προτάσεων και τους συνδέσμους
που χρησιμοποιούμε σε αυτήν.

Θα προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε
τον ρόλο των σημείων στίξης στον λόγο.

Θα ασκηθούμε στη χρήση λεξικών.

Θα μιλήσουμε και θα γράψουμε ο καθένας
για τον τόπο του και τον πολιτισμό του.