Νεοελληνική Γλώσσα (Α΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

ενότητα ΠαιχνίδιΕφαρμογή

 

ANAKAΛYΠTΩ TH MAΓEIA THΣ ΓNΩΣHΣ

Σ' αυτή την ενότητα:

Θα μιλήσουμε για τις σχέσεις των λέξεων
μέσα στη φράση-πρόταση, τη δυνατότητα
που έχουμε να τις συνδυάζουμε
και να τις αντικαθιστούμε με άλλες
(συνταγματικός – παραδειγματικός άξονας)
.

Θα αντιληφθούμε την ευελιξία
και την οικονομία της ελληνικής γλώσσας.

Θα κατανοήσουμε τη χρήση ειδικού
λεξιλογίου
σε διαφορετικά είδη κειμένων.

Θα ασκηθούμε στον μετασχηματισμό ενός κειμένου σε διαφορετικό είδος λόγου.

Θα μιλήσουμε και θα γράψουμε
για τη σχέση μας με το βιβλίο
και τον κόσμο της γνώσης
.