Νεοελληνική Γλώσσα (Α΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

ενότητα ΠαιχνίδιΕφαρμογή

AΘΛHTIΣMOΣ KAI OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ: Παρακολουθώ και συμμετέχω

Σ' αυτή την ενότητα:

Θα γνωρίσουμε την παρατακτική σύνδεση
και το ασύνδετο σχήμα στον λόγο μας.

Θα μάθουμε ορισμένους συνδέσμους που
χρησιμοποιούμε στην παρατακτική σύνδεση.

Θα μελετήσουμε τα σημεία στίξης
που χρησιμοποιούμε στην παρατακτική
σύνδεση και το ασύνδετο σχήμα.

Θα συνεχίσουμε τη μελέτη αφηγηματικών
κειμένων
και τις παρατηρήσεις μας πάνω
στον λόγο της αφήγησης.

Θα συζητήσουμε και θα γράψουμε για
τον αθλητισμό και τους Oλυμπιακούς
Aγώνες
στο παρελθόν και στην εποχή μας,
είτε αθλούμαστε οι ίδιοι είτε μας αρέσει
να παρακολουθούμε αγώνες.