Νεοελληνική Γλώσσα (Α΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

ενότητα ΠαιχνίδιΕφαρμογή

 

O KOΣMOΣ MEΣA AΠO THN OΘONH-EIKONA

Σ' αυτή την ενότητα:

Θα αναγνωρίσουμε σε κείμενα τη σημασία
και την κλίση του άρθρου.

Θα μάθουμε τους τρόπους παραγωγής
επιθέτω
ν.

Θα μελετήσουμε περισσότερο
την οργάνωση της περιγραφής
χώρου,
προσώπου, κατάστασης κ.λπ.

Θα μιλήσουμε και θα γράψουμε
για τον κόσμο της οθόνης-της εικόνας
(της τηλεόρασης, του διαδικτύου κ.λπ).