Νεοελληνική Γλώσσα (Α΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

ενότητα ΠαιχνίδιΕφαρμογή

OΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ

Σ' αυτή την ενότητα:

Θα καταλάβουμε ότι κάθε πτώση
του ουσιαστικού έχει συγκεκριμένες
λειτουργίες μέσα στην πρόταση.

Θα συνειδητοποιήσουμε τον ρόλο
του ουσιαστικού
, όταν προσδιορίζει
άλλο ουσιαστικό.

Θα μάθουμε πώς σχηματίζουμε
παράγωγα ουσιαστικά από άλλα
ουσιαστικά, ρήματα και επίθετα.

Θα διακρίνουμε τα κύρια σημεία
σε μια παράγραφο
και θα μάθουμε
να χρησιμοποιούμε πλαγιότιτλους.

Θα μιλήσουμε και θα γράψουμε
για δραστηριότητες που μας ψυχαγωγούν
και μας κάνουν να νιώθουμε δημιουργικοί.