Νεοελληνική Γλώσσα (Α΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

ενότητα ΠαιχνίδιΕφαρμογή

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Σ' αυτή την ενότητα:

Θα καταλάβουμε τον βασικό ρόλο
του ρήματος στην πρόταση.

Θα μάθουμε τις μορφές του ρήματος
και θα συσχετίσουμε μερικές από αυτές
με τη σημασία του.

Θα μάθουμε ποια είναι τα συνδετικά
ρήματα
και πώς μπορούν
να μας βοηθήσουν στην περιγραφή.

Θα αντιληφθούμε πώς παράγουμε
ρήματα
από άλλα μέρη του λόγου
ή άλλα ρήματα.

Θα συνειδητοποιήσουμε τον ρόλο
του ρήματος σε μια αφήγηση
και πόσο
σημαντική είναι η επιλογή του κατάλληλου
ρήματος σε ένα αφηγηματικό κείμενο.

Θα διαβάσουμε και θα γράψουμε
αφηγήσεις για το θέατρο
και τον κινηματογράφο.