Νεοελληνική Γλώσσα (Α΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

ενότητα ΠαιχνίδιΕφαρμογή

ΦPONTIZΩ ΓIA TH ΔIATPOΦH
KAI THN YΓEIA MOY

Σ' αυτή την ενότητα:

Θα μιλήσουμε για τον ρόλο
του ουσιαστικού και του επιθέτου
στην πρόταση.

Θα μάθουμε τις διαφορετικές κλίσεις
των ουσιαστικών και των επιθέτων.

Θα αντιληφθούμε πώς λειτουργούν
οι βασικότεροι μηχανισμοί δημιουργίας
λέξεων, η παραγωγή και η σύνθεση.

Θα συζητήσουμε και θα γράψουμε
περιγράφοντας τη διατροφή μας σήμερα.