Νεοελληνική Γλώσσα (Α΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

ενότητα ΠαιχνίδιΕφαρμογή

 

TAΞIΔI ΣTON KOΣMO THΣ ΦYΣHΣ

Σ' αυτή την ενότητα:

 

Θα γνωρίσουμε μαζί διαφορετικά είδη
κειμένων
:

τα περιγραφικά,

τα αφηγηματικά,

κείμενα στα οποία υπάρχουν επιχειρήματα.

Θα μάθουμε να κάνουμε την περίληψη
ενός κειμένου.

Θα μιλήσουμε και θα γράψουμε
για τη σχέση μας με τη φύση
με αφορμή τα κείμενα.