Νεοελληνική Γλώσσα (Α΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

ενότητα ΠαιχνίδιΕφαρμογή

EΠIKOINΩNIA ΣTO ΣXOΛEIO

Σ' αυτή την ενότητα:

Θα γνωρίσουμε καλύτερα διάφορα είδη
του προφορικού και του γραπτού λόγου.

Θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε
το κατάλληλο ύφος και λεξιλόγιο
ανάλογα με τον αποδέκτη του μηνύματος
και το μέσο-δίαυλο μετάδοσής του.

Θα καταλάβουμε τον ρόλο της παραγράφου
σ' ένα κείμενο και θα ασκηθούμε
να γράφουμε παραγράφους.

Θα συζητήσουμε με τους συμμαθητές μας
και θα επικοινωνήσουμε (μέσα από κείμενα)
με άλλους μαθητές.