Γερμανικά (Α΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Εικόνα

Deutsch - ein Hit! 1

 

 


Γερμανικά

 

Α' ΓYΜΝΑΣΙΟY 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ντανιέλα Στάη
Φιλόλογος (Γερμανικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
Χαρίκλεια Καπότη
Φιλόλογος (Γερμανικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
Παναγιώτα Σπυροπούλου
Φιλόλογος (Γερμανικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
Αικατερίνη Πασίση
Φιλόλογος (Γερμανικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

   
ΚΡΙΤΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Ανδρομάχη Σαπιρίδου
Επικ. Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ολυμπία Καπεζάνου
Φιλόλογος (Γερμανικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευση
Αιμιλία Γκλιάτη
Φιλόλογος (Γερμανικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
   
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Ευάγγελος Γκιόκας
Σκιτσογράφος - Εικονογράφος
   
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ντάγκμαρ Σέφφερ
Φιλόλογος (Γερμανικής Φιλολογίας)
   
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
Αννέτε Φώσβινκελ
Φιλόλογος (Γερμανικής Φιλολογίας)
   
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Λωρελάη Αικατερίνη Τότση
Φιλόλογος (Γερμανικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός B/θμιας Εκπαίδευσης

   
ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Γεωργία-Τρωάς Γαζετοπούλου

Ζωγράφος

   
ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΣYΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Ε.

Γ' Κ.Π.Σ./ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων» 

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο » 
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης
Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
  Αναπληρωτές Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Κ. Παληός
Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου
Μόνιμος Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

H επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ». εικόνα

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

 

Ντανιέλα Στάη   Χαρίκλεια Καπότη   Παναγιώτα Σπυροπούλου   Αικατερίνη Πασίση

 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Εικόνα

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου


 Deutsch - ein Hit! 1

 

 Γερμανικά

 

Α' ΓYΜΝΑΣΙΟY


  

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

 

 

Vorwort

Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια!


Καλώς ήλθες στον κόσμο του Ανδρέα και

της Μαρία-Χριστίνε, των ηρώων

αυτού του βιβλίου, που είναι περί-

που στη δική σου ηλικία και θα σου

κρατήσουν συντροφιά με τις ιστορίες

τους και τις περιπέτειές τους ως το τέλος της

σχολικής χρονιάς. Ο Ανδρέας και η Μαρία-Χριστίνε είναι γεννημένοι στη Γερμανία, και συγκε-
κριμένα στο Βερολίνο, από Έλληνα πατέρα και Αυστριακή μητέρα. Έχουν μεγαλώσει επηρεα-

σμένοι από δύο πολιτισμούς, τον γερμανικό και τον ελληνικό. Ξέρουν λοιπόν

πολύ καλά πώς να σε βοηθήσουν να μάθεις εύκολα και γρήγορα τη γερμανική

γλώσσα που μιλιέται όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και στην Αυστρία, την

Ελβετία, το Λιχτενστάιν, αλλά και

σε ορισμένα μέρη της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Βελγίου.

Μέσα από πολλές όμορφες εικόνες, χρώματα, φωτογρα-

φίες και παιχνίδια θα σου μάθουν με ευχάριστο και διασκε-

δαστικό τρόπο τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τις συνήθειες

των γερμανόφωνων λαών.

Πάμε λοιπόν στο Βερολίνο. Οι φωτογραφίες της πόλης

και των σπιτιών που τραβήχτηκαν εκεί με τη βοήθεια

της οικογένειας Παράντι, σου μεταφέρουν μια τόσο

ζωντανή εικόνα, που σίγουρα θέλεις να μάθεις τι

έχουν να μας πουν ο Ανδρέας, η Μαρία-Χριστίνε και

η παρέα τους.

Inhaltsverzeichnis
    Kommunikationen Textsorten
  Einstieg   Collage - Sachtexte
1 Erste Bekanntschaft

Wie heißt du?
Wie alt bist du?
Wo wohnst du?
Woher kommst du?

Dialoge - Reim - Zeitungstexte -

Landkarte

2 Die Familie Das ist mein(e) ... / Das sind meine ...
Meine Mutter ist/heißt …
Dialoge – Formular
Reim - Hörtext
3 Hobbys

Sein / Ihr Hobby ist ...
Kommt ihr ...? -
Nein, wir ...
Er … gern.
Sie findet … super .

 

Dialoge – Zeitungstexte

Lied

Sachtext

Preisausschreiben

4 Spielend lernen Plateau – Kapitel Lernkarten – Schülerzeitung
5 Alles fertig für die Schule?

Was ist das? Das ist ein(e)...

Ich brauche einen, eine, ein ... Du nimmst
meinen, meine, mein ... Wann hast du
Deutsch? - Wie oft hast du Deutsch? - Wie
lange dauert der Unterricht? Wie spät ist es?

Postkarte – Dialoge- Stundenplan –
Fotogeschichte – Sachtext – Brief

Inhaltsverzeichnis
Grammatik Wortschatz Strategien / Landeskunde
Sprachmittlung
 
    Wörter griechischer Herkunft  
W-Fragen
Ja/Nein Fragen
Verb: 1. und 2. Person Singular

Länder, Städte

Zahlen 1-20

Begrüßung

internationale Wörter in

einem Text suchen

1

Artikel: der, die, das / die
Verb 3. Person Singular und Plural
Possessivpronomen mein(e) / dein(e)
Personalpronomen er, sie, es / sie
der Hauptsatz, die Konjunktion und

das Alphabet

Verwandtschaftsbezeichnungen
Zahlen 20-100
Brufe
lokale Angaben
im Wörterbuch nachschlagen
Freizeit in Berlin
Sprachmittlung
2
Verb: 1. und 2. Person Plural
Verb: haben
unregelmäßige Verben
Verben auf –eln
Possessivpronomen sein(e) / ihr(e)
(Singular und Plural) Pluralformen

Hobbys
Sportarten
Musik
Berufe

 

SOS-Strategie
Typisch deutsch?
Typisch griechisch?
Lesestrategien

3
Wiederholung Übungsanweisungen
Rechenarten
Projekt: eine Lernkartei für
den Wortschatz anfertigen
4

unbestimmter Artikel, seine Negation
im Nominativ und Akkusativ
Possessivpronomen mein(e), dein(e),
sein(e), ihr(e), ihr(e) im Akkusativ
Wann ...? Am Montag / In der ersten

Stunde. Wie oft ...? Zweimal in der Woche.
Wie lange...? Von ... bis ... Wie viele...? Zwölf.
unregelmäßige Verben, offizielle Uhrzeit

Wochentage
Schulfächer
Schulsachen
am Montag
Adjektive zur

Personenbeschreibung

Wann und wie lernst du?
Sprachmittlung

5

 
img
Einstieg - εισαγωγή
img Τα Γερμανικά υπάρχουν γύρω μας

Άκουσε την κασέτα και πρόσεξε την προφορά!

img

img

Ludwig van
Beethoven

img

Wolfgang
Amadeus
Mozart

Johann Sebastian Bach
Sigmund Freud
Johann Wolfgang von Goethe
img
Albert Einstein
img Γνωρίζεις και άλλα ονόματα Γερμανών ή γερμανικών προϊόντων;
Συζητήστε στην τάξη
 
  Ελληνογενείς λέξεις
img

img
Musik


img

Löwe,
Panther, Leopard

Anemone,
Narzisse,
Hyazinthe

Theater


img
img
Einstieg - εισαγωγή
img Τα ήξερες αυτά;

 

Στο Internet υπάρχουν περισσότερα
από 100.000 γερμανόφωνα Websites.
img

24% των πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μιλούν τα γερμανικά ως μητρική

γλώσσα.
img

Περισσότεροι από 40% των τουριστών

στην Ελλάδα έρχονται από Γερμανία

και Αυστρία.
img

Ο Έλληνας συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης

έζησε από το 1920 έως το 1923 στο Βερολίνο,

όπου έγραψε την «Ασκητική».
img

Κάθε χρόνο εκδίδονται περισσότερα

από 60.000 βιβλία στη γερμανική γλώσσα.
img

Στο Βερολίνο υπάρχουν δύο ελληνικοί

σταθμοί τηλεόρασης: το KALIMERA TV και το

HELLAS TV Berlin.
img

Στη Γερμανία υπάρχουν 340 πανεπιστήμια

και ανώτατα ιδρύματα.
img

Στον κόσμο υπάρχουν περίπου 4.000

γλώσσες. Τα γερμανικά είναι ανάμεσα στις πιο

διαδεδομένες.
img

Η γερμανική γλώσσα μιλιέται

στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία

της Γερμανίας, στην Αυστρία,

στο γερμανόφωνο μέρος της Ελβετίας,

στο Λιχτενστάιν και σε διάφορες

περιοχές της Δυτικής και Ανατολικής

Ευρώπης (Luxemburg / Norditalien /

Ostbelgien / Ostfrankreich).

Συνολικά 100 εκατομμύρια άνθρωποι

μιλούν τη γερμανική γλώσσα.
img

imgΕσύ γιατί θέλεις να μάθεις γερμανικά;