Βιολογία (Α' Γυμνασίου)- Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
εικόνα

Εικ. 6.12 Ωάριο και σπερματοζωάριο στην
ίδια κλίμακα.

6.3 Η αναπαραγωγή στους ζωικούς οργανισμούς

Τα ασπόνδυλα αναπαράγονται με μονογονία ή με αμφιγονία. Μερικά ασπόνδυλα μπορούν να αναπαραχθούν και με τους δύο τρόπους.

Στα ζώα ο αρσενικός γαμέτης, το σπερματοζωάριο, είναι μικρότερος από το ωάριο. Μπορεί όμως και κινείται με τη βοήθεια του μαστιγίου του. Το ωάριο δεν μπορεί να κινηθεί αυτόνομα. Είναι μεγαλύτερο από το σπερματοζωάριο, επειδή περιέχει θρεπτικές ουσίες απαραίτητες στο ζυγωτό και στα κύτταρα που θα προκύψουν από τις πρώτες διαιρέσεις του.

εικόνα

Εικ. 6.13 Το σαλιγκάρι είναι ζώο
ερμαφρόδιτο και μπορεί να
αυτογονιμοποιηθεί. Προτιμά όμως το
ζευγάρωμα! Όταν δύο σαλιγκάρια
ζευγαρώνουν, τα σπερματοζωάρια του
ενός γονιμοποιούν τα ωάρια του άλλου.

Σε ορισμένα ασπόνδυλα αρσενικό και θηλυκό αναπαραγωγικό σύστημα συνυπάρχουν στο ίδιο άτομο. Τα ζώα αυτά χαρακτηρίζονται ως ερμαφρόδιτα. Όταν οι αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες παράγονται σε διαφορετικά άτομα, τα ζώα χαρακτηρίζονται ως γονοχωριστικά. Στα γονοχωριστικά ζώα η γονιμοποίηση μπορεί να γίνει μέσα στο σώμα του θηλυκού (εσωτερική γονιμοποίηση) ή έξω από αυτό (εξωτερική γονιμοποίηση).

Σπονδυλωτά όπως τα πτηνά γεννούν αυγά (ωά) και γι’ αυτό ονομάζονται ωοτόκα. Τα θηλαστικά γεννούν μικρά (ζώα) και γι’ αυτό λέγονται ζωοτόκα. Ορισμένα σπονδυλωτά, όπως ο καρχαρίας, κρατούν τα αυγά τους μέσα στο σώμα τους μέχρι να εκκολαφθούν και, τελικά, από το σώμα τους βγαίνουν μικρά. Τα ζώα αυτά ονομάζονται ωοζωοτόκα.

Έχει παρατηρηθεί ότι τα περισσότερα σπονδυλωτά γεννούν τα αυγά τους ή τα μικρά τους την άνοιξη ή το καλοκαίρι. Αυτό εξυπηρετεί τη σωστή ανάπτυξη των νέων οργανισμών, επειδή την περίοδο αυτή η θερμοκρασία είναι κατάλληλη και η τροφή επαρκής. Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ

εικόνα

Εικ. 6.14 Τα χελιδόνια γεννούν τα αυγά τους
την άνοιξη.

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΣΠΟΝΔYΛΑ...

εικόνα

Η ύδρα αναπαράγεται συνήθως μονογονικά με εκβλάστηση. Το εκβλάστημα εμφανίζεται σαν εξόγκωμα σε ένα σημείο του οργανισμού. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται, αποχωρίζεται και ζει ανεξάρτητα από τον μητρικό οργανισμό. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΗ: ΥΔΡΑ

Ο γεωσκώληκας είναι ζώο ερμαφρόδιτο. Κατά το
ζευγάρωμα έρχονται σε πλευρική επαφή με τα
επισάγματά τους και τα σπερματοζωάρια του ενός ζώου
γονιμοποιούν τα ωάρια του άλλου. Από τα αυγά που θα
εκκολαφθούν θα προκύψουν οι νέοι οργανισμοί.εικόνα

Τα δίθυρα αναπαράγονται συνήθως με αμφιγονία. Είναι ζώα γονοχωριστικά και η γονιμοποίηση γίνεται έξω από το σώμα του ζώου.
εικόνα

Το σαλιγκάρι είναι ζώο ερμαφρόδιτο. Γεννάει αυγά, από
τα οποία, μετά από 3-4 εβδομάδες, θα βγουν τα μικρά
σαλιγκάρια.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ

Τα έντομα είναι ζώα γονοχωριστικά. Από τα αυγά που
γεννούν προκύπτουν οι νέοι οργανισμοί.
Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΝΤΟΜΑ

...ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΠΟΝΔYΛΩΤΑ

εικόνα

Τα ψάρια είναι ζώα γονοχωριστικά. Τα θηλυκά
εναποθέτουν χιλιάδες ωάρια σε περιοχές με ήσυχα
νερά. Στις ίδιες περιοχές, τα αρσενικά
ελευθερώνουν σπερματοζωάρια, που γονιμοποιούν
τα ωάρια (εξωτερική γονιμοποίηση).

Και στον βάτραχο η γονιμοποίηση γίνεται εξωτερικά. Από τα αυγά βγαίνουν οι γυρίνοι. Οι γυρίνοι δεν έχουν πόδια, αναπνέουν με βράγχια και είναι φυτοφάγοι. Καθώς αναπτύσσονται, οι γυρίνοι εμφανίζουν άκρα και πνεύμονες και γίνονται τέλεια άτομα (μεταμόρφωση). Οι ώριμοι βάτραχοι είναι σαρκοφάγοι.εικόνα

Τα περισσότερα ερπετά γεννούν αυγά. Μερικά όμως φίδια, όπως η οχιά, κρατάνε τα αυγά μέσα στο σώμα τους ώσπου να εκκολαφθούν, οπότε από το σώμα τους βγαίνουν μικρά φιδάκια (ωοζωοτοκία).
εικόνα

Τα πτηνά γεννούν αυγά. Μέσα στα γονιμοποιημένα
αυγά βρίσκεται το έμβρυο. Όταν η ανάπτυξη του αυγού
ολοκληρωθεί, το μικρό πουλάκι (νεοσσός) σπάζει με το
ράμφος του το κέλυφος και βγαίνει από το αυγό. Τους
νεοσσούς φροντίζουν συνήθως και οι δύο γονείς.

Στα θηλαστικά η γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο γίνεται μέσα στο σώμα του ζώου. Το έμβρυο αναπτύσσεται μέσα στο σώμα του θηλυκού και τρέφεται μέσω του πλακούντα. Τα θηλυκά, μετά τη γέννα, θηλάζουν και φροντίζουν τα μικρά τους.

εικόνα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ... ΑΛΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Θηλαστικά με… ιδιαιτερότητες!


εικόνα

Σε μια τάξη θηλαστικών, τα μαρσιποφόρα, το έμβρυο αναπτύσσεται για μικρό διάστημα στη μήτρα του θηλυκού. Συνεχίζει όμως την ανάπτυξή του μέσα σε ένα σάκο που βρίσκεται μπροστά στην κοιλιά του θηλυκού και ονομάζεται μάρσιπος. Όσο παραμένει εκεί, τρέφεται με το γάλα που απορροφά από τους γαλακτοφόρους αδένες της μητέρας του. Από τον μάρσιπο βγαίνει όταν μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα στο περιβάλλον του. Μια άλλη τάξη θηλαστικών, τα μονοτρήματα, γεννούν αυγά. Τα μικρά που βγαίνουν από τα αυγά τρέφονται με το γάλα της μητέρας τους.


εικόνα
Ερωτήσεις
Προβλήματα
Δραστηριότητες
 1. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση:

A. Γυρίνοι είναι τα μικρά:

α. των αμφιβίων

β. των ερπετών

γ. των πτηνών

δ. των θηλαστικών

Β. Από το σώμα των ωοζωοτόκων ζώων εξέρχονται:

α. αυγά

β. μικρά ζώα

γ. έμβρυα

δ. όσα αναφέρονται στα α, β και γ

 1. Να συμπληρώσετε με τις κατάλληλες λέξεις τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:
  Τα ψάρια και τα πτηνά γεννούν αυγά, γι’ αυτό είναι ζώα ...................................., ενώ τα θηλαστικά, που γεννούν μικρά, είναι ζώα ........................................... . Στο σαλιγκάρι και στον γεωσκώληκα αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες συνυπάρχουν στο ίδιο άτομο, γι’ αυτό είναι ζώα ............................................... . Αυτό δεν συμβαίνει στον σκύλο και στη γάτα, που είναι ζώα .................................................... .
 2. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα βάζοντας ένα (+) στη στήλη «ΣYΜΦΩΝΩ» ή «ΔΙΑΦΩΝΩ», ανάλογα με το αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις προτάσεις της πρώτης στήλης:
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣYΜΦΩΝΩ ΔΙΑΦΩΝΩ
Η εκβλάστηση είναι ένας τρόπος μονογονικής αναπαραγωγής.    
Στα ψάρια η γονιμοποίηση γίνεται μέσα στο σώμα του θηλυκού ατόμου.    

Τους νεοσσούς που βγαίνουν από τα αυγά των θηλυκών πτηνών θηλάζουν

οι μητέρες τους.

   
Το έμβρυο των θηλαστικών τρέφεται μέσω του πλακούντα.    
Το ωάριο και το σπερματοζωάριο μετακινούνται με αποτέλεσμα τη δημιουργία ζυγωτού.    
 1. Στα ψάρια το θηλυκό ελευθερώνει χιλιάδες ωάρια στο νερό. Αντίθετα, τα πτηνά γεννούν λίγα αυγά, από τα οποία θα βγουν οι νεοσσοί. Παρά τη μεγάλη αυτή διαφορά, τα είδη των πτηνών και των ψαριών διαιωνίζονται και επιβιώνουν. Πώς εξηγείτε το γεγονός αυτό;
ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΕYΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
εικόνα
 1. Τα νεογνά των φυτοφάγων θηλαστικών, όπως της γίδας, γεννιούνται με τρίχωμα. Τα μάτια τους είναι ανοιχτά και μπορούν αμέσως να περπατήσουν. Αντίθετα, τα νεογνά των σαρκοφάγων θηλαστικών γεννιούνται χωρίς τρίχωμα, τα μάτια τους είναι κλειστά και δεν μπορούν να περπατήσουν. Να χωριστείτε σε δύο ομάδες και να αναζητήσετε στοιχεία για τον τρόπο αναπαραγωγής και για τα νεογνά:
  Ομάδα Α: του ελέφαντα, της αγελάδας, του αλόγου.
  Ομάδα Β: του ποντικού, του λιονταριού, της γάτας.
  Στη συνέχεια, να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

α. Πόσες φορές τον χρόνο γεννάνε τα φυτοφάγα ζώα; Πόσα νεογνά γεννάνε κάθε φορά;

β. Πόσες φορές τον χρόνο γεννάνε τα σαρκοφάγα ζώα; Πόσα νεογνά γεννάνε κάθε φορά;

γ. Πόσο διαρκεί η κύηση σε κάθε ζώο; Η διάρκεια της κύησης σχετίζεται με το μέγεθος του ζώου;

δ. Yπάρχει σχέση ανάμεσα στη διάρκεια της κύησης και τον αριθμό των νεογνών που γεννάει κάθε ζώο τον χρόνο;

Να διαβάσετε τις εργασίες σας στην τάξη.

 1. Το κυνήγι απαγορεύεται ορισμένους μήνες του χρόνου. Ποιοι μήνες είναι αυτοί; Έχει σχέση το γεγονός αυτό με την αναπαραγωγή των ζώων; Να αναζητήσετε σχετικά στοιχεία σε εφημερίδες και περιοδικά, σε βιβλία ή στο διαδίκτυο. Να γράψετε ένα άρθρο για τη σημασία της απαγόρευσης, καθώς και για τις επιπτώσεις της λαθροθηρίας στην επιβίωση των ζώων που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.