Διονύσιου Σολωμού, «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» (απόσπασμα)

77.
Τρέχουν άρματα χιλιάδες
Σαν το κύμα εις το γιαλό·
Αλλ' οι ανδρείοι παλληκαράδες
Δεν ψηφούν τον αριθμό.

78.
Ω τρακόσιοι! σηκωθήτε
Και ξανάλθετε σ' εμάς·
Τα παιδιά σας θέλ' ιδήτε
Πόσο μοιάζουνε με σας.

[...]

[πηγή: Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα. Τόμος πρώτος. Ποιήματα, επιμ.-σημ. Λίνος Πολίτης, Ίκαρος, Αθήνα 21961, σ. 84]

εικόνα