Κ.Π. Καβάφη, «Yπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες»

Aνδρείοι σεις που πολεμήσατε και πέσατ' ευκλεώς·
τους πανταχού νικήσαντας μη φοβηθέντες.
Άμωμοι σεις, αν έπταισαν ο Δίαιος κι ο Κριτόλαος.
Όταν θα θέλουν οι Έλληνες να καυχηθούν,
«Τέτοιους βγάζει το έθνος μας» θα λένε
για σας. Έτσι θαυμάσιος θάναι ο έπαινός σας. —

Εγράφη εν Aλεξανδρεία υπό Aχαιού·
έβδομον έτος Πτολεμαίου, Λαθύρου.

[πηγή: Κ.Π. Καβάφης, Ποιήματα, τόμ. Β΄, επιμ. Γ.Π. Σαββίδης, Ίκαρος, Αθήνα, σ. 31]

εικόνα