Λουκιανός, Νεκρικοί Διάλογοι

 

[πηγή: Α. Στέφος, Ε. Στεργιούλης, Γ. Χαριτίδου, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Αθήνα: ΟΕΔΒ]

εικόνα