Στο βιβλίο της Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι θα βρείτε ένα μεγαλύτερο απόσπασμα από τους Πόρους του Ξενοφώντα και ψηφιακούς πόρους για την οικονομία της Αθήνας.:

[Αρχαία Ελλάδα, Ο τόπος και οι άνθρωποι, Β Γυμνασίου]

εικόνα