Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι - Ανθολόγιο (Β Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Front Page

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΤΦΡ)

Αρχαία Ελλάδα
Ο τόπος και οι άνθρωποι
(Ανθολόγιο)

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Θεόδωρος Στεφανόπουλος, Καθηγητής του Παν/μίου Πατρών
Ελένη Αντζουλή, Φιλόλογος, Εκπ/κός Β/θμιας Εκπαίδευσης
   
ΚΡΙΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Μαρία Βαϊνά, Καθηγ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Εμμανουήλ Πολυζωάκης, Σχολικός Σύμβουλος
Παναγιώτα Χατζηθεοχάρους, Φιλόλογος, Εκπ/κός Β/θμιας Εκπ/σης
   
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΣΗ Σταμάτιος Μπονάτσος, Αρχαιολόγος-Σχεδιαστής
   
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Θεόδωρος Στεφανόπουλος, Καθηγητής του Παν/μίου Πατρών
   
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Χριστίνα Αργυροπούλου, Σύμβουλος του Π.Ι.
   
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Μαρία Γατσίου, Φιλόλογος,Εκπαιδευτικός B/θμιας Εκπ/σης
   
ΕΞΩΦΥΛΛΟ Παράσταση από λήκυθο (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο)
   
ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ     metaixmio

 

Γ' Κ.Π.Σ.ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»
   
  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ
Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος
Oμότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
   
Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»
   
  Επιστημονικός Yπεύθυνος Έργου
Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
   
  Αναπληρωτές Επιστημονικοί Yπεύθυνοι Έργου
Γεώργιος Κ. Παληός
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
   
Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

 

Θεόδωρος Στεφανόπουλος              Ελένη Αντζουλή

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΤΦΡ)

Αρχαία Ελλάδα
Ο τόπος και οι άνθρωποι
(Ανθολόγιο)

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

 

 

Περιεχόμενα

 

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

I. Η ΑΘΗΝΑ
  1. Η γη της Αττικής
  2. Τά ἐξ ἑκάστης πόλεως ἰδιώματα
  3. Κατά ιχθυοπωλών
  4. Ένα αντρόγυνο στην κλασική Αθήνα
  5. «Οικογενειακό συμβούλιο»
  6. Οι εταίρες
  7. Ο «χωριάτης»

 

II. Η ΣΠΑΡΤΗ
  8. Τεκνοποία και εκπαίδευση στη Σπάρτη

 

III. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  9. Οι Μακεδόνες

 

IV. Η ΘΗΒΑ
  10. Η Θήβα και οι Θηβαίοι

 

V. Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ
  11. Η Κόρινθος μετά την καταστροφή

 

VI. Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
  12. Οι Αλεξανδρινοί

 

VII. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
  Συνοδευτικά κείμενα
  13. Ο ελληνικός αθλητισμός με τα μάτια ενός ξένου
  14. Κατά αθλητών
  Συνοδευτικά κείμενα

 

 

 

 

Προλογικό σημείωμα
 
   Το βιβλίο απαρτίζεται από επτά ενότητες. Οι έξι πρώτες είναι αφιερωμένες σε έξι σημαντικές πόλεις ή περιοχές (Αθήνα, Σπάρτη, Μακεδονία, Θήβα, Κόρινθος, Αλεξάνδρεια), ενώ η έβδομη αναφέρεται σε ένα φαινόμενο πανελλήνιας σημασίας, στον αθλητισμό.
   Κάθε ενότητα, με εξαίρεση την πρώτη και την έβδομη, περιλαμβάνει ένα κείμενο. Η πρώτη ενότητα (Αθήνα) περιλαμβάνει επτά κείμενα –το τρίτο κείμενο συγκροτείται από δύο ομόθεμα αποσπάσματα– και η έβδομη (Αθλητισμός και Αθλήματα) δύο.
   Στην αρχή κάθε ενότητας δίνονται στοιχεία για την πόλη, την περιοχή (Μακεδονία) ή το φαινόμενο (αθλητισμός). Οι πληροφορίες αυτές κατά κανόνα καλύπτουν το διάστημα ως την εποχή στην οποία αναφέρεται το ανθολογούμενο απόσπασμα.
   Κάθε ένα από τα συνολικά 14 κείμενα του βιβλίου συγκροτείται από το εισαγωγικό σημείωμα, το μεταφρασμένο κείμενο, τα σχόλια και τις ερωτήσεις-ασκήσεις-δραστηριότητες, με τις οποίες ολοκληρώνεται κάθε ενότητα. Το εισαγωγικό σημείωμα αναφέρεται στον βίο και στο έργο του συγγραφέα –εκτός και πρόκειται για κάποιον από τους συγγραφείς που συνήθως διδάσκονται στο σχολείο– καθώς επίσης και στο βασικό θέμα του αποσπάσματος.
   Ουσιαστικό μέρος του βιβλίου αποτελεί και το εικονογραφικό υλικό, που σχεδόν πάντα έχει κάποιου είδους συνάφεια με το κείμενο στο οποίο εντάσσεται.

 

 

 

 

 

 

 

Acropolis
Η Ακρόπολη και ο χώρος γύρω από αυτή. (Μακέτα των I. Τραυλού-Δ. Ζιρώ.)