[Οι ομηρικοί δούλοι]

[...] Ένα μέρος του υπηρετικού προσωπικού είναι άνθρωποι των μνηστήρων, σύντροφοι και συνοδοί τους (κήρυκες και θεράποντες, στ. 123): είναι συνήθως ελεύθεροι, ευγενικής συχνά καταγωγής, και προσφέρουν εθελοντικά διάφορες υπηρεσίες στους ευγενείς. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο «τραπεζάρχης» (στ. 159) με αρμοδιότητα το τεμάχισμα και το μοίρασμα του κρέατος στα συμπόσια. […]. Το γυναικείο υπηρετικό προσωπικό ανήκει όλο στον οίκο του Οδυσσέα, και απ’ αυτό η «παρακόρη» και η «κελάρισσα» […] κατέχουν καλύτερη θέση από εκείνη των «δούλων», που εδώ προσφέρουν ψωμί στους μνηστήρες. Γενικά, οι δούλοι της ομηρικής εποχής βρίσκονται σε καλύτερη θέση από εκείνη των δούλων μεταγενέστερων εποχών.

[πηγή: Μ. Σαμαρά & Κ. Τοπούζης, Ομηρικά Έπη: Οδύσσεια, Α' Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Αθήνα: ΟΕΔΒ 2010]

Διαβάστε ακόμα την αντίστοιχη ενότητα για τους δούλους κατά τη γεωμετρική περίοδο από τον δικτυακό τόπο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού: Γεωμετρική Περίοδος - Ελληνική Ιστορία στο Διαδίκτυο.

εικόνα