[Η ύβρη των μνηστήρων]

Η συμπεριφορά αυτή των μνηστήρων, τόσο ως προσβολή του ιερού θεσμού της φιλοξενίας, όσο και ως καταχρηστική οικειοποίηση του ρόλου του οικοδεσπότη, συνιστά μια άλλη μορφή ύβρης, που προστίθεται στη γενικότερη προσβολή του οδυσσειακού οίκου από μέρους τους και επαυξάνει έτσι την ενοχή τους.

[πηγή: Μ. Σαμαρά & Κ. Τοπούζης, Ομηρικά Έπη: Οδύσσεια, Α' Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Αθήνα: ΟΕΔΒ : 2010]

εικόνα