Διονύσιου Σολωμού, «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» (απόσπασμα)

Libertà vo cantando, ch'è si cara
Come sa chi per lei vita rifiuta.
                                     DANTE

1
Σε γνωρίζω από την κόψη
Του σπαθιού την τρομερή,
Σε γνωρίζω από την όψη,
Που με βία μετράει τη γη.

2
Aπ' τα κόκαλα βγαλμένη
Των Eλλήνων τα ιερά,
Και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
Χαίρε, ω χαίρε, Eλευθεριά!

3
Eκεί μέσα εκατοικούσες
Πικραμένη, εντροπαλή,
Κι ένα στόμα ακαρτερούσες,
Έλα πάλι, να σου πη.

4
Άργειε να 'λθη εκείνη η μέρα,
Και ήταν όλα σιωπηλά,
Γιατί τα 'σκιαζε η φοβέρα
Και τα πλάκωνε η σκλαβιά.

5
Δυστυχής! Παρηγορία
Μόνη σού έμενε να λες
Περασμένα μεγαλεία
Και διηγώντας τα να κλαις.

6
Kαι ακαρτέρει, και ακαρτέρει
Φιλελεύθερη λαλιά,
Ένα εκτύπαε τ' άλλο χέρι
Από την απελπισιά,

7
Κι' έλεες: πότε, α! πότε βγάνω
Το κεφάλι από τς ερμιές;
Kαι αποκρίνοντο από πάνω
Κλάψες, άλυσες, φωνές.

8
Tότε εσήκωνες το βλέμμα
Μες στα κλάιματα θολό,
Και εις το ρούχο σου έσταζ' αίμα,
Πλήθος αίμα Ελληνικό.

9
Mε τα ρούχα αιματωμένα
Ξέρω ότι έβγαινες κρυφά
Να γυρεύης εις τα ξένα
Άλλα χέρια δυνατά.

10
Mοναχή το δρόμο επήρες,
Εξανάλθες μοναχή·
Δεν είν' εύκολες οι θύρες,
Εάν η χρεία τες κουρταλή.

11
Άλλος σου έκλαψε εις τα στήθια,
Αλλ' ανάσασιν καμιά·
Άλλος σού έταξε βοήθεια
Και σε γέλασε φρικτά.

12
Άλλοι, οϊμέ! στη συμφορά σου,
Οπού εχαίροντο πολύ,
Σύρε να βρης τα παιδιά σου,
Σύρε, ελέγαν οι σκληροί.

13
Φεύγει οπίσω το ποδάρι
Και ολογλήγορο πατεί
Ή την πέτρα ή το χορτάρι
Που τη δόξα σού ενθυμεί.

14
Tαπεινότατη σού γέρνει
Η τρισάθλια κεφαλή,
Σαν πτωχού που θυροδέρνει
Κι είναι βάρος του η ζωή.

[...]

[πηγή: Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα. Τόμος πρώτος. Ποιήματα, επιμ.-σημ. Λίνος Πολίτης, Ίκαρος, Αθήνα 21961, σ. 71-73]

εικόνα