Νεοελληνική Γλώσσα (Γ΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

ενότητα Παιχνίδι Εφαρμογή

TEXNH: MIA ΓΛΩΣΣA ΓIA OΛOYΣ, ΣE OΛEΣ TIΣ EΠOXEΣ

Σ' αυτή την ενότητα:

Θα μελετήσουμε τους τρόπους με τους οποίους δηλώνουμε τα αποτελέσματα ενός γεγονότος ή την αντίθεση ανάμεσα σε δύο γεγονότα.

Θα ασκηθούμε στη χρήση των αποτελεσματικών και των εναντιωματικών δευτερευουσών προτάσεων.

Θα μιλήσουμε για ένα σχήμα λόγου, τη μετωνυμία.

Θα συζητήσουμε για την Tέχνη και τους καλλιτέχνες, αλλά και για το ρόλο που παίζει η Tέχνη στη ζωή κάθε ανθρώπου.

Θα κρίνουμε από αισθητική άποψη όσα συνθέτουν το περιβάλλον μας και θα εκφραστούμε καλλιτεχνικά με διάφορα μέσα.