Νεοελληνική Γλώσσα (Γ΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

ενότητα Παιχνίδι Εφαρμογή

ENEPΓOI ΠOΛITEΣ ΓIA THN YΠEPAΣΠIΣH OIKOYMENIKΩN AΞIΩN

Σ' αυτή την ενότητα:

Θα μελετήσουμε τις δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις και θα δούμε τις χρονικές σχέσεις μεταξύ των γεγονότων και πώς αυτές εκφράζονται στο λόγο μας.

Θα μελετήσουμε τους υποθετικούς λόγους και θα μάθουμε να τους χρησιμοποιούμε κατάλληλα για να δηλώσουμε τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση μιας ενέργειας.

Θα συνειδητοποιήσουμε ότι οι σημασίες μερικών λέξεων περιλαμβάνονται στη σημασία μιας άλλης λέξης και αποτελούν εξειδικεύσεις της.

Θα μάθουμε να ορίζουμε διάφορες έννοιες με την ακρίβεια και τη σαφήνεια που απαιτούνται σε κάθε περίσταση.

Θα μιλήσουμε για τη φτώχεια, την αδικία, την καταπίεση και τα άλλα βάσανα του κόσμου μας και θα δούμε κριτικά και αυτοκριτικά τη στάση μας απέναντι σ' αυτά.

Θα μιλήσουμε για την αξία της αλληλεγγύης και θα σκεφτούμε με ποιες μορφές μπορεί αυτή να εκδηλωθεί σήμερα.